Ohjeita päiväkotilasten tartuntatautien hoidosta

Ohjeita päiväkotilasten tartuntatautien hoidosta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä


YLEISTÄ

Pääsääntönä on, että sairasta lasta ei viedä päivähoitoon. Taudit tarttuvat usein jo ennen näkyvien oireiden ilmaantumista, joten kaikilta tartunnoilta on vaikea välttyä. Huolellinen käsienpesu on tärkein yksittäinen keino ehkäistä tautien leviämistä.

Kiinnitetään huomiota hyvään käsihygieniaan, käsienpesu mm. wc-käyntien, nenän niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua.

Virustaudeista usein jopa yli puolet sairastetaan täysin oireettomina. Bakteeritaudeissa tarttuvuus loppuu yleensä vuorokaudessa (24 t) lääkehoidon aloittamisesta.

Lapsen hoidon järjestämiseen vaikuttavat sairauden ohella lapsen yleistila, hoidon järjestely mahdollisuudet, päiväkodin tavat ja muut perusteet tapauskohtaisesti.

LÄÄKEHOITO

Lääkehoito ei ole este lapsen päivähoidolle. Päivähoitoon ei yleensä pitäisi tuoda lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lääkärin määräämiä lääkkeitä voi ottaa mukaan siinä tapauksessa, että lääkäri katsoo niiden antamisen päivähoidossa olevan välttämätöntä. Lääkkeiden annostelussa tulee pyrkiä aamu- ja ilta-annoksiin aina, kun se on mahdollista.

Jos lääkettä joudutaan antamaan päivähoidossa, pitää annosteluohjeen olla ehdottomasti lääkkeen mukana. Jos mahdollista, lääke tulisi olla valmiiksi kerta-annoksiin jaettuna.

KUUME

Kuume on merkki elimistön tulehdusreaktiosta, joka useimmiten aiheutuu virusten tai bakteerien aiheuttamista infektioista. Lapsen normaali lämpö vaihtelee yksilöllisesti, joten selvää raja-arvoa kuumeelle ei ole. Kuumeen ohjeellisiksi raja-arvoiksi, jolloin lasta ei saa viedä päivähoitoon, suositellaan alle 1-vuotiaalla 38 astetta ja vanhemmalla yli 37,5 astetta. Olennaista on lapsen yleisvointi. Lapsen voi viedä hoitoon, kun on ollut yksi kuumeeton päivä.

YSKÄ-NUHAOIRE

Poissaolosuositusta ei ole, ellei se häiritse lapsen yleisvointia tai päivähoitotoimintaa.

KORVATULEHDUS

Korvatulehduspotilas voidaan ottaa päivähoitoon, kun yleistila ja kuume sen sallivat.

Jos lapsella on vuotava, märkivä korvatulehdus, ei lasta tule tuoda päivähoitoon ennen kuin vuoto on loppunut.

ROKKOTAUDIT

Vesirokko: Lapsi on pidettävä kotihoidossa 5-6 vuorokautta eli siihen saakka kunnes rakkulat ovat kuivahtaneet.

Tulirokko: Tartuttavuus loppuu 24 tunnin kuluttua antibioottihoidon aloittamisesta.

Parvorokko: Poissaolosuositusta ei ole, yleisvointi ratkaisee.

Enterorokko: Poissaolosuositusta ei ole, yleisvointi

ratkaisee. Huomioitava esim. kyky syödä normaalia ruokaa.

RIPULI JA OKSENTELU

Poissaolo lapsen yleisvoinnin ja oireiden keston mukaan. Lapsen tulisi päivähoitoon palatessaan pystyä syömään normaalia ruokaa.

MÄRKÄINEN IHOTTUMA

Poissaolo 24 tuntia suun kautta otettavien tai 48 tuntia paikallisen antibioottihoidon aloittamisesta.

ANGIINA

Poissaolo on 24 tuntia lääkehoidon aloittamisesta ja yleisvoinnin mukaan.

RÄHMIVÄT SILMÄT

Lääkehoidon alkamisesta yksi vuorokausi pois hoidosta.

KIHOMADOT / TÄIT

Poissaolosuositusta ei ole. Häätöhoito on aloitettava.

Terveydenhoitajalta saa hoito-ohjeet. Informointi päivähoitoon tartunnasta on tärkeää.

SYYHY

Poissaolo 24 tuntia lääkehoidon aloittamisesta. Informointi päivähoitoon tartunnasta on tärkeää.

Edellä olevat suositukset ovat ohjeellisia ja poissaoloajan pituus arvioidaan aina myös tapauskohtaisesti ja yksilölliset perusteet huomioon ottaen.