Tervetuloa Esikouluun !

Tervetuloa Päiväkoti Axel Wahreeniin !

Esiopetus Päiväkoti Axel Wahrenin eskarissa

Esiopetusvuosi alkaa 24.8.2020

Perustietoa eskarista:

- 7 ryhmää, joista kaksi luontoliikuntaryhmiä, 93 eskarilaista

- kaksi ryhmää muodostaa combon

· combojen tiivis yhteistyö

· yhdistyvät iltapäiviksi

- lapsia ryhmiin jaettaessa on huomioitu heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja toiveitaan

Ryhmät:

· VIPU – Violetit ja Punaiset

· TUPI – Turkoosit ja Pinkit

· LUONTOLIIKUNTA – Keltaiset ja Siniset

· ORANSSIT

- ESIOPETUSAIKA KLO 9-13

· esiopetus on perusopetuslain alaista

· esiopetus on velvoittavaa eli ellei vanhemmat tuo lastaan esiopetukseen, tulee heidän itse varmistaa, että lapsi saa esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta muulla tavalla

· toivomme, että vanhemmat ovat täsmällisiä lastaan esiopetukseen tuodessa. Ryhmän toiminta käynnistyy täydellä teholla viimeistään klo 9.00 ja silloin kaikkien on hyvä olla jo paikalla. toki poikkeuksellisiakin päiviä lapsille ja perheille tulee ja se on ymmärrettävää.

· Kun tuot lapsesi aamulla, luovuta hänet työvuorossa olevalle aikuiselle.

· Päiväkotimme aukeaa klo 6.30 ja sulkee ovensa klo 17.00

· Jos lapsella on vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen tarve poikkeuksellisiin hoitoaikoihin (ennen klo 6.30, klo 17 jälkeen) on päiväkoti mahdollista avata jo klo 5.30 ja sulkea vasta klo 17.30

· Ennen klo 6.30 saapuvat lapset otetaan vastaan päiväkotimme varhaiskasvatuksen tiloissa (ala-aulasta vasemmalle ja portaat ylös)

· Näille lapsille tulee merkitä Päikkyyn hoitoaikapoikkeama. Olkaa tästä siis yhteydessä päiväkodin johtajaan.

· Käytämme lasten hoitoaikojen sähköistä kirjausjärjestelmää Päikkyä

· On äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat huolehtivat, että lasten hoitoajat ovat ajoissa merkittynä Päikkyyn. Forssan varhaiskasvatuksessa aiemmin olleilla lapsilla käytetään samoja Hipsuja mitä aiemminkin, uusille lapsille tehdään Hipsu ensimmäisinä eskaripäivinä

· Esiopetusaikaa (klo 9-13) ennen ja jälkeen tapahtuva täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu samoissa eskarin tiloissa, kuin esiopetusaikanakin

· Eskarilaiset ulkoilevat Tehtaankoulun pihalla, Wahrenin puistossa ja lähiympäristössä. Iltapäivällä klo 16.20 jälkeen kaikki päiväkotimme lapset noudetaan varhaiskasvatuksen aidatulta pihalta.

· Aamupala aloitetaan klo 8.00 alkaen, lounas klo 11.15 alkaen, välipala klo 14.15 alkaen (ryhmät ruokailevat porrastetusti. Oman ryhmän tarkemman ruokailuajan kuulette heti eskarin alettua.) Ruokailemme alakerrassa sijaitsevassa Värjärin salissa.

· Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikoja

· Palauttakaa tämän kirjeen liitteenä tuleva palvelusopimus allekirjoitettuna eskariin heti ensimmäisenä eskaripäivänä

· Heinäkuussa tavoitatte eskarin henkilökuntaa Turkoosien ryhmän puhelimesta nrosta 040-637 4690

Esiopetus Axelissa on:

- v. 2016 voimaan tulleen esiopetussuunnitelman mukaista

- toiminnallista oppimista, erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimistapoja hyväksi käyttäen

- lapset vahvasti osallisina toiminnan suunnittelussa

- lapsia kuullaan

· toivepuut, toiveboksit yms.

· lasten kokoukset suunnittelun pohjalla

- vanhempien osallistaminen, toivomme, että vanhemmat voivat halutessaan olla mukana toiminnan suunnitteluun esim. retkiä vanhempien työpaikoille tms.

- toiminnassa pyritään laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin projektityöskentelyn kautta (esimerkkejä projekteista mm. liikuntarataprojekti, matkustusprojekti, nukketeatteriprojekti, sateenkaarikakkuprojekti, veriprojekti)

Oppimiskokonaisuuksia ovat:

· ilmaisun monet muodot

· kielen rikas maailma

· minä ja meidän yhteisömme

· tutkin ja toimin ympäristössäni

· kasvan ja kehityn

- alkusyksystä kaikille eskarilaisille tehdään alkukartoitukset

– kielellinen, matemaattinen, kontrolloitu piirrostarkkailu (hahmotus, käsitteet, lukumäärä, muisti, motoriikka)

- ryhmän henkilökunta havainnoi lapsia säännöllisesti

- leops-keskustelut (eli lapsen esiopetussuunnitelman laadinta) loka/marraskuussa

- yksikössämme on käytössä oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirpa Mäkelä

- eskarissa on käytössä kolmiportainen tuki niin kuin koulussakin (yleinen-tehostettu-erityinen)

· kuulette tästä lisää syksyn vanhempainillassa

Tärkeitä painotusalueita:

- Forssalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pohjana on paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, Vox Forssa 2019

- Forssan varhaiskasvatuksessa on käytössä kuuden ällän pedagogiikka, LIIKE; LUONTO; LÄSNÄOLO; LUKEMINEN; LEIKKI; LUOVUUS

- jokaisessa ryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota lasten tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Käytössä Fun Friends- ohjelma, johon moni eskarin henkilökunnasta on kouluttautunut

Fun Friends

· opettaa lapsia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Vahvistaa minäkuvaa ja itsetuntoa.

· pääpaino ennaltaehkäisyssä eli Fun Friends-hetkille osallistuvat kaikki eskarilaiset vuorollaan

· em. taitoja harjoitellaan leikkien, toiminnallisten harjoitteiden, konkreettisten esimerkkien ja satujen kautta

· Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee ohjelman käyttöä, käytössä maailmanlaajuisesti

· käytössä jo nyt myös osassa Forssan kouluja

· koulupsykologit ovat antaneet hyvää palautetta ohjelman vaikuttavuudesta

- esiopetuksen toimintakulttuurin peruspilari on positiivisessa pedagogiikassa

· tuemme lapsen hyvinvointitaitoja esim. myönteisiä tunteita, optimismia, luonteenvahvuuksia

· esiopetuksen oppimisympäristö on positiivinen ja värikäs, huumorilla on päivässä tärkeä rooli

· lapsia kannustetaan ja ohjataan positiivisella palautteella

· lapsia opetetaan kannustamaan myös muita ja antamaan positiivista palautetta

- varhennettu kielenopetus, eskarienglanti

· englanninopetusta jokaiselle ryhmälle eskaripäivän sisällä, 10krt/syksy, 10krt/kevät. Opettaja Wahren opiston englanninopettaja. Lisäinfoa syksyn vanhempainillassa.

- mahdollisesti erilaisia lukukampanjoita ryhmittäin

· lapselle ääneen lukemisen tärkeys – vaikka lapsi osaisikin jo itsekin lukea

· lukemisvalmiuksilla selvät vaikutukset oppimisvalmiuksiin

· yhteistyötä kirjaston kanssa, kirjavinkkaukset yms.

Tiedotus:

- eskarissa on kaksi virallista tiedotuskanavaa

1. WILMA

· Wilma on virallisin kanava. Wilma on tarkoitettu yksittäisen lapsen asioiden keskustelupaikaksi, ei esimerkiksi ryhmän viikkoaikataulun tiedottamiseen. Wilmasta löytyvät mahdolliset tuen kaavakkeet, jotka siirtyvät lapsen mukana kouluun

· Kaikille eskareille tarkoitetut tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti Wilman välityksellä

· Saatte omat wilma-tunnuksenne heti alkusyksystä

2. PEDANET

· toinen virallinen tiedotuskanava on Pedanet, joka on arjessa se tärkeämpi!!

· Jokaisella ryhmällä omat Pedanet-sivut, joista löytyy seuraavaa:

KALENTERI – ryhmän kalenterin seuraaminen on tärkeää, sinne merkitään muistettavat tapahtumat esim. retket jne aikataulut – ei tarkkaa kuvausta tulevasta toiminnasta, koska toiminta muodostuu lasten suunnitelmien pohjalta

BLOGI – väylä vanhemmille tutustua eskarin arkeen, päivittyy viikoittain

KASVUNKANSIO – jokaisen lapsen henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen dokumentoinnin paikka. Pääpaino lapsen vahvuuksissa ja kiinnostuksen kohteissa. Teillä vanhemmilla on mahdollisuus tehdä omat Pedanet-tunnukset (osalla sellaiset varmasti jo onkin) ja näin saatte muokkausoikeuden oman lapsenne kasvunkansioon. Voitte tuoda kansioon lisää sisältöä esim. lapsen harrastuksista jne. Tästäkin kuulette vielä lisää vanhempainillassa. Jos tunnusten luomisessa on hankaluuksia, älkää epäröikö kysyä henkilökunnaltamme apua!

· jos joudumme tulevallakin toimintakaudella siirtymään etäopetukseen, tulee Pedanet toimimaan etäeskarin alustana. Tämä huomioiden onkin erittäin tärkeää, että te vanhemmat otatte Pedanetin aktiivisesti haltuunne jo heti alkusyksystä!

· Pedanetissä on nähtävissä eskarimme esittelyvideo, löydätte sen osoitteesta https://peda.net/forssa/varhaiskasvatus/paivakotiaxelwahren/axelin-eskari

RYHMIEN HENKIlÖKUNTA

Violetit: vo Anna Ylitalo, vlh Salla Nygren puh. 040-351 1100

Punaiset: vo Henna Raatikainen, vlh Satu Vinnikainen puh. 040-350 8610

Turkoosit: vo Mona Timonen, vlh Teija Anttila puh. 040-637 4690

Pinkit: vo Kirsi Fabritius, vlh Maria Suonpää puh. 040-641 8590

Oranssit: vo Kaisa Tammi, vo Reija Peltonen,

vlh Sanna Rantala puh. 0400-931 828

Keltaiset: vo Tiina Mattila, vlh Anne Hakala puh. 040-717 1820

Siniset: vo Hanna Rantala, vlh Lauri Lepänkoski puh. 040-635 4223

(vo=varhaiskasvatuksen opettaja, vlh=varhaiskasvatuksen lastenhoitaja)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirpa Mäkelä puh. 040-351 4297

Päiväkodin johtaja Kirsi Laakso puh. 0400-190 510

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä