Tapahtuma 10

Opitaan roolimalleilta

Opittavat asiat:
- ketkä ovat roolimallejamme
- mitä voimme oppia roolimalleiltamme
- läheiset ihmiset (esimerkiksi perhe, ystävät, opettajat) auttavat meitä selvitymään eri tilanteissa

Aluksi keskustelimme siitä, mitä tarkoittaa roolimalli ja millaisia roolimalleja voi olla olemassa. Omasta roolimallistaan oli meille kertomassa Kake Kilpikonna. Kaken roolimallina on esimerkiksi hänen oma rakas vaarinsa, joka on ollut hänelle apuna ja turvana monien uusien asioiden opettelussa.
IMG_1328.JPG

Katselimme myös kuvaa Anna-karhusta ja hänen roolimalleistaan. Pohdimme kuvien avulla sitä, miten aikuiset auttavat Annaa, millaisia uusia asioita Anna oppii ja harjoittelee, mikä tuntuu Annasta vaikealta ja sitä, miltä Annasta tuntuu, kun hän saa apua joltakin toiselta hänelle vaikeiden asioiden tekemisessä ja harjoittelemisessa.


Lapset piirsivät omaan tehtäväkirjaansa kuvia omista sankareistaan ja roolimalleistaan. Hienoja sankarikuvia syntyikin.
IMG_1326.JPG
IMG_1327.JPG

Tällä tapaamiskerralla luimme kirjan: "Pieni kotka. Kertomus oikeasta rohkeudesta". Tarinassa Pieni Kotka saa huomata, että todellista rohkeutta on omien tunteiden kuunteleminen ja kunnioittaminen.
image.jpg
VAPAAEHTOINEN KOTITEHTÄVÄ
Pyydä lasta kirjoittamaan tai piirtämään kortti jollekin henkilölle, joka on hänen roolimallinsa. Lapsi voi piirtää tai kirjoittaa aikuisen avustuksella asioita, joista lapsi roolimallissaan pitää. Korttiin lapsi voi myös piirtää asian, jossa hänen roolimallinsa on auttanut häntä ja mikä on tuntunut lapsesta tärkeältä.