Matikkapaja

VKO 8

Tämän viikon aiheena matikkapajassa oli synttärijuhlat. Jokainen sai oman synttärikakun kuvan, johon piirrettiin kynttilöitä oman iän verran. Avuksi otettiin kuvakortteja, joiden avulla vertailtiin muiden lasten ikävuosia; mikä oli kynttilöiden määrä, kenellä oli enemmän/vähemmän kynttilöitä jne. Kakkuteemalla edettiin niin, että päästiin harjoittelemaan myös lukumääriä 0-10, laskemisen jatkamista eteenpäin/taaksepäin niin, että aina ei tarvitsisi laskea kaikkia alusta alkaen sekä viivakuvioiden lukemista.

VKO 7

Viikko seitsemän oli matikkapajassa peliviikko. Ensimmäisessä pelissä harjoiteltiin lukumäärien visuaalista hahmottamista, lukujen hajottamista ja kokoamista erilaisiksi kuvioiksi. Jokaisella oli 10 nappulaa, joista he rakensivat muistista samanlaisen kuvion, jonka näytin heille  yksi kerrallaan. Tarkoituksena oli hahmottaa kuviosta erilaisia ryhmiä, jotka sitten yhdistettiin yhdeksi kuvioksi.
Toisessa pelissä tunnistettiinkin jo hyvin nopan silmäluvut laskematta, joten pelissä pääasiallinen huomio oli peliin liittyvissä tehtävissä. Tehtävien sisältöinä oli lukujonotaitoja eteen- ja taaksepäin, matemaattisia käsitteitä sekä pieniä laskutehtäviä.
Lopuksi vielä peli, jossa ongelmanratkaisutaidot otettiin käyttöön pelaajien yrittäessä viivoja pistetaulukossa vetämällä päästä maaliin. Samalla kuitenkin piti yrittää estää vastustajaa pääsemästä samaan kohteeseen; aika jännää oli!

Vko 6

Tämän viikon aiheena matikkapajassa on ollut nukkumaanmenoaika nalleperheessä. Lapset saivat omat nallet ja kuusi erikokoista sänkyä. Nalleille on etsitty jokaiselle oma sänky, joka on juuri oikeankokoinen, samalla kerrattiin vielä matemaattisia käsitteitä enemmän/vähemmän sekä suurin/pienin.
Pieniä laskutehtäviä päästiin harjoittelemaan, kun osa nalleista meni nukkumaan, osa halusikin valvoa. Mietittiin, kuinka monta nallea jäi aina hereille ja kuinka monta olikaan nukkumassa. Vielä muisteltiin lukujonolla (alueella 1-7), mikä luku tulee ennen esim. viitosta, kolmosta, kuutosta jne.
Kuvien avulla kerrottiin tarina viidestä kalastaja Kallesta. Kertomusta kuunnellessa, siihen liittyen, tehtiin päättelytehtäviä liitettynä lukualueelle 1-5.
Lopuksi vielä ilmaistiin lukuja ja lukumääriä niin viivakuvion kuin symbolienkin avulla.

vko 5

Tällä viikolla tutustuttiin nalleperheeseen, jolle katettiin lautasia, kuppeja, veitsiä ja haarukoita pöytään ja jolle syötettiin eri määriä leipiä. Samalla tutustuttiin/kertailtiin lukumääriä sormien avulla, tunnistettiin numeroita, laskettiin lukusuoralla taakse- ja eteenpäin. Myäs matemaattisia käsitteitä enemmän/vähemmän tarkasteltiin. Opeteltiin myös laskemaan jatkamalla niin, ettei aina tarvitse laskea kaikkia esineitä uudelleen.

vko 4

Toisella tapaamiskerralla tällä viikolla "tavattiin" perhe, johon tutustuttiin viime kerralla. Tällä kertaa perhe oli lähdössä puistoon liukumäkeen ja heidät piti laittaa iänmukaiseen pituusjärjestykseen, jotta laskeminen liukumäestä tapahtuisi järjestyksessä nuorimmasta pienimpään. Jokaiselle annettiin numerokortein ikä ja lapset siavat vertailla, kuka oli nuorin, kuka vanhin. Apuna käytettiin viivakortteja, joista voitiin varmistaa, että tunnistettiin ikä oikein. Lopuksi liimattiin perheenjäsenet oikeaan järjestykseen. Lisäksi tehtiin vielä tehtäviä lukualueella 1-7; näytettiin vuorotellen sormin, viivakortein ja numerokortein lukumääriä toisillemme ja tarkistettiin, että kaverilta saatiin oikea vastaus. Ja vielä lueteltiin numeroita takaperin viidestä yhteen.

Vko 3

Tällä viikolla pyörähtivät käyntiin matikkapajat. Opettelemme vuorovaikutuksessa yhdessä toisten kanssa matemaattisia käsitteitä, lukumääriä ja numeroita. Ideana on yhdessä opetella ongelmanratkaisutaitoja arkielämän tilanteisiin ja vähitellen siirtää niitä omiksi toimintamalleiksi, oppiminen myös liitetään lapsen omaan kokemusmaailmaan.
Ensimmäisellä kerralla keskustelimme perheestä. Lapset kertoivat omasta perheestään ja kertoivat perheenjäsenten lukumäärät; koiratkin lueteltiin, mutta pitäydyimme nyt vain henkilöissä.. Lapsilla oli "omat" perheenjäsenet, jotka he laittoivat valokuvaa varten pituusjärjestykseen ja liimasivat omaan monisteeseensa. Kertasimme käsitteet enemmän/vähemmän ja korttien avulla leikkien tunnistimme ja kyselimme toisiltamme lukumääriä ja numeroita lukualueella 1-5.