METSÄRETKIPAJA

METSÄRETKIPAJA

Lapset saivat toivoa mieluisia aiheita/teemoja pajaviikolle. Ideat kerättiin yhteen koko eskarista. Tämän jälkeen syntyi erilaisia pajoja, joista lapsi sai valita mihin hän haluaa mennä. Pajaviikolla eskariaika ollaan siinä ryhmässä, minkä pajan on valinnut. Samassa ryhmässä on muista ryhmistä aikuisia ja lapsia. Yhdistävä tekijä on sama mielenkiinnonkohde. Pajaviikko alkaa lasten suunnittelukokouksella ja toiminta muodostuu heidän suunnittelun/toiveiden pohjalta.

Meidän ryhmäämme tulivat lapset, jotka olivat kiinnostuneita metsästä, retkeilystä, eläimistä ja linnuista. Ennen pajaviikkoa pidimme pajapalaverin, missä keskustelimme millaisen viikon lapset haluaisivat. Ensimmäiseksi toiveet olivat, että retket olisivat metsään ja myös kodalle. Sitten oli toiveena eväitä ja myös oman eväiden päivä. Tämän jälkeen lapset miettivät ja kertoivat haluavansa kokeilla työkaluja ja oppia eläimistä, puista sekä vedestä asioita. Sovimme, että yhden päivän retkikohteeksi tulee eläinmuseo-vierailu. Tämä oli lähtökohtana pajaviikolle, mitä lähdettiin yhdessä lasten kanssa toteuttamaan. Päivien aikana lasten ajatuksista ja ideoista muotoutui heidän näköinen kokonaisuus, mihin yhdistyvät erilaiset oppimisen kokonaisuudet ja oppimisen ilo.