10. Tapaaminen

Opitaan roolimalleilta

Roolimalli, tarkoittaa ihmistä, joka auttaa, välittää, on rohkea tai yrittää tehdä vaikeitakin asioita.
Juttelimme siitä, ketkä voisivat olla meidän roolimallejamme, ketä ihailemme ja mitä voimme oppia roolimalleiltamme.

Piirsimme työkirjaan kuvat sankareistamme perheessä, eskarissa ja kirjassa/televisiossa tai pelissä.