3. Tapaaminen

3. tapaaminen

Alun rohkeuslaulun jälkeen kolmannella tapaamiskerralla jatkettiin toisten ja omien tunteiden tunnistamista kuvakorttien avulla; jokaisella lapsella oli peili, jonka avulla hän matki nostamastaan kuvakortista siinä olevaa ilmettä. Toisten tehtävänä oli miettiä, mistä ilmeestä oli kysymys. Sen jälkeen mietittiin, mitä kyseisen tunteen kanssa voi tehdä, miten käsitellä sitä ja miten siitä pääsee yli. Viime kerrasta muistettiin, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta tärkeää on se, mitä tunteiden kanssa tehdään, miten itse voidaan vaikuttaa niiden käsittelyyn. Mietittiin myös ihan konkreettisia tapoja päästä esimerkikisi vihan ja kiukun tunteen "herraksi". Hyvin lapset muistivat myös edellisellä kerralla juteltuja asioita!

Seuraavaksi annettiin lapsille onnellisuuskukat, joiden terälehtiin lapset saivat piirtää asioita, jotka tekevät heidät onnellisiksi. Ihanasti sinne löytyi juttuja; oma koti, vanhemmat, sisarukset, yhteiset tekemiset vanhempien kanssa, erilaiset lelut ja pelit, kaverit jne.

Lopuksi luettiin vielä kirja siitä, miten Peten ja Paten rohkeus löytyy ja miten pelkoonkin voi suhtautua monella tavalla, joskus pelko jopa suojaa meitä, kun jokin vaara uhkaa. Yhteinen hetki päätettiin vielä lauluun Jos sä olet rohkea.

Mukava oli kuunnella, kun lapset vielä jäkikäteen ihan itse jatkoivat jutustelua rohkeusasioista välipalapöydässä.
Tunteet ovat tärkeitä!