1. Tapaaminen

Eka tapaaminen

Ekalla frends kerralla keskustelimme tärkeistä aiheista, kuten siitä, mitä on rohkeus. Rohkeus voi olla myös sitä, että uskaltaa katsoa kaveria silmiin puhuessa ja esitellä itsensä reippaasti toiselle.
Pidimme kohteliaisuus- piirin, jossa silmiin katsomalla kerrottiin vuorollaan vieruskaverista jokin postiivinen asia. Huomaattiin, ettei silmiin katsominen olekaan aina niin helppoa, mutta siinäkin voi saada lisää rohkeutta.

Keskutelimeme myös siitä, että olemme jokainen erilaisia, omia persoonimme ja asumme erilaisissa perheissä. Luimme myös aiheeseen liittyvän kirjan.
Piirsimme oman kuvamme, jotka esiteltiin muille ja kerrottiin samalla itsestä: millainen minä olen.

Tutustuimme Pöllö pirteään, joka on kaverinamme aina frends- kokoontumisilla. Pöllö Pirteä on luonteeltaan vähän ujonpuoleinen, mutta hienosti ja reippasti sekin oli mukana koko kehon ajan. ☺️ Kerhon lopuksi laulettiin vielä lopetuslaulu ja siihen olikin mukavana päättää ensimmäinen frends- tapaaminen. Viikon päästä jatkamme taas frendsin merkeissä.