Tapaaminen 2

Minä ja perheeni

Opittavat asiat:
Identiteetin merkitys (kuka minä oeln).
Meissä kaikissa on jotakin samaa ja jotakin erilaista.
Miten olla rohkea.
Sosiaalisten taitojen harjoittelu leikkien avulla.

Tälä kerralla kävimme hiukan läpi erilaisuutta ja samanlaisuutta ja sitä miten me kaikki olemme arvokkaita ihan sellaisina kuin olemme. Luimme aiheeseen liittyvän kirjan ja jokainen piirsi kuvan omasta perheestään.
FB07B036-1925-44A9-9A16-8C8B38A144A7.jpeg