Tapaaminen 9

Opitaan roolimalleilta, minulle tärkeät ihmiset

Opittavat asiat:
- ketkä ovat roolimallejamme
- mitä voimme oppia roolimalleiltamme
- läheiset ihmiset (esimerkiksi perhe, ystävät, opettajat) auttavat meitä selviytymään eri tilanteista
- ketkä ovat minulle tärkeitä ihmisiä
- erilaiset ihmiset ovat tukenamme
- on tärkeää, että autamme toinen toisiamme