Kielipaja

Viikko 13

Alkurutiinien jälkeen (kalenteri ja alkulaulu) kertailimme adjektiiveja kuvien avulla. Lasten toiveesta kerrattiin myös tabletilta niin väreihin kuin vuodenaikoihin liittyvät laulut.
Uutena asiana tänään oli kulkuneuvojen opettelua. Asiaan sisälle päästiin reissulaulun ja kuvien kautta. Lisäksi otettiin vielä mukaan soittimia. Erilaisia autoja on paljon ja niiden tunnistamista opeteltiin onkimalla kuvia pienellä "pilkkiongella" ja samalla laulamalla aiheeseen liittyvää laulua.
Vielä matkattiin musiikin keinoin autopesulaan, jossa lapset toimivat autoina, joita suihkutettiin, vaahdotettiin, pestiin päältä, sivuilta, edestä ja takaa. Lopuksi kuivattiin ja vahattiin ja sitten peruuteltiinkin ulos tallista.
Näin tällä kerralla!

Viikko 10

Tänään alkulaulun jälkeen kertailtiin vielä värejä leikkimällä sienileikkiä, jossa yksi lapsi kerää erivärisiä sieniä yrittämättä osua toisten salaisesti valitsemaan myrkkysieneen. Uuttena asiana opeteltiin adjektiiveja, sanoja, jotka kertovat, millainen jokin on. Ensin harjoiteltiin esineiden ja kuvien avulla sitten tehtiin itsestämme isoja, pieniä, leveitä, kapeita jne.
Vielä aloiteltiin laulua "Kauneimman lahjan, tahtoisin antaa..." tarkoituksena liittää kauneimman sanan tilalle aina uusi adjektiivi.
Lopuksi kuunneltiin musiikkia, jonka aikana lapset lepäsivät vierekkäin lattialla pehmeän "lumisateen" alla eli me aikuiset heijasimme lasten yläpuolella hallaharsoa lasten rentoutuessa. Se oli mieluista.

Viikko 8

Tänään kielipajassa kertailtiin alussa viime kerran juttuja (vuodenaikoja ja vaatteita) tabletin avulla. Uutena asiana oli tänään vuorossa värit; osa niistä jo tuttujakin. Ensin käytiin värinauhojen avulla vielä läpi kaikki värit, minkä jälkeen opeteltiin kuvien avulla laulu Pium paum paukkaa, jänis metsässä laukkaa, kilikilikello kaulassa punaisessa nauhassa; väri aina vaihtui nauhan värin mukaan. Lauluun yhdistettiin leikki, jossa sananmukaisesti laukattiin kilikilikello kaulassa aina erivärisessä nauhassa. Tabletilla oli kiinnostava laululeikki väreistä ja sekin katseltiin yhdessä. Vielä ehdittiin leikkiä myrkkysienileikki värejä kertaillen. Lopuksi rentouduttiin musiikkia kuunnellen "lumisateen" alla (hallaharso).

Viikko 6

Ensin alkurutiinit ja sitten kertailtiin viime kerran asioita; loruiltiin ja leikittiin tuttu vuorokaudenaikaloru ja samalla opeteltiin leikin avulla vuorokauden aikoihin liittyviä tervehdyksiä (hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää yötä). 
Vuodenajat ja niihin liittyviä tapahtumia kertailtiin tabletilta laulun ja kuvien avulla. Uutena asiana käytiin läpi vaatesanastoa kuvin. Sitten jokaiselle annettiin oma tabletti ja tehtävänä oli pukea lapsia eri vuodenaikoihin sopivin vaattein ohjelman mukaisesti. Lapsen valitessa tietyn vaatteen hän samanaikaisesti kuuli sen nimen. Ja vielä loppulaulu!

Viikko 5

Pienen tauon jälkeen kokoonnuttiin taas Kielipajaan. Tuttujen alkurutiinien, kuvien ja alkulaulun jälkeen, opeteltiin vuorokaudenaikoja uuden lorun ja leikin avulla. Jokainen pääsi vuorollaan soittamaan loruun liittyvää "kelloa" muiden laskiessa sen lyöntejä. Lisäksi kertailtiin myös vuodenaikoja kuvin ja keskustellen. Jokaiseen vuodenaikaan liittyi myös siihen sopiva leikki, laulu tai loru. Vielä lopuksi luettiin kirja Sannan päiväkotipäivästä.

Viikko 2

Uusi vuosi käynnistettiinkin uudella kokoontumislaululla Olipa kerran eskari, jota opeteltiin kuvien avulla ja jossa mainittiin jokaisen oma nimi . Yhdessä käytiin tuokion tehtävät kuvina läpi ja alkuun kertailtiin ennen joulua opeteltuja henkilöiden nimiä pelaamalla bingoa. "Välipalaksi" loruteltiin lumiukosta, joka sulaa lätäköksi auringonpaisteessa, samalla leikittiin loru eläytyen lumipalloiksi.
Uutena asiana opeteltiin paikkojen nimiä ja lopuksi rakennettiin lauseita kuvien avulla (kuka tekee, mitä tekee ja missä tekee); osin tuli vallan hauskojakin lauseita, osin ihan oikeita.
Loppulaulun jälkeenlähdettiin muihin hommiin.

Viikko 51

Hyvin raikaa jo tuttu alkulaulumme "On meillä hauska porukka...", minkä jälkeen katseltiin taas kuvista, mitä tänään puuhaillaan.
Ihan ensin kertailtiin kuvakorttien avulla edelliskerran verbejä. Laululeikin ja kuvien tuella liikuttiin monin eri tavoin, siten liikkumiseen liittyviä verbejä opetellen.
Tänään opeteltiin monisteista eri henkilöitä ja liitettiin niin heidät kuin verbit soutuleikkiin. Kuva kertoi jälleen, kenen luo matkattiin. Lapset nimesivät henkilön, sitten soudettiin tuon henkilön luo laulun siivittämänä. Perillä mietiin kuvan avulla, mitä siellä tehtiin ja taputettiin kyseinen verbi.
Vielä loppulaulu ja hyvän joulun toivotus! Seuraavan kerran näemmekin sitten ensi vuonna, tammikuussa.

Viikko 49

Tutut alkujutut kuvineen ja lauluineen, minkä jälkeen jatkettiin Sirpan masiinasta pantomiimien esittämistä. Sen jälkeen valmistettiin loppuun omat masiinat ja vielä ehdittiin niilläkin esittää ja arvailla eri verbejä pantomiimien muodossa.
Loppulaulu vielä päätteeksi.

Viikko 48

Alussa jälleen käytiin kuvin läpi tuokiomme tehtäväjärjestys. Alkulaulu ja sen jälkeen "lennätettiin" loruillen lehtiä ja "pyöriteltiin" laulaen pullataikinaa; tuttuja juttuja nämä.
Uutena asiana tutustuttiin verbeihin, joita opeteltiin kuvien avulla omista monisteista. Sirpalla oli mukana taiteltu pantomiimi"masiina", jonka avulla lueteltiin lukujonoa, nimettiin värejä ja näyteltiin verbejä pantomiimina toisillemme. Masiina oli mieluinen ja niinpä aloitimme sen taittelun jokaiselle omaksi. Työ jäi kesken ja sitä jatketaan seuraavalla kerralla.
Vielä loppulaulu "Nyt on kaikki opeteltu..." .

Viikko 47

Alkulaulun ja kuvastruktuurin jälkeen kerrottiin heti alkuun edellisellä kerralla opittu loru liikkeineen. Ruokia kerrattiin ja opeteltiin kuvien avulla ”nimirallina”. Jokaisella oli kädessään kasa kuvallisia ruokakortteja nurinpäin. Vuorotellen käännettiin kortti ja samalla nimettiin sieltä esille tullut kuva.
Kuvien avulla opeteltiin myös laulu pullataikinasta, jota pyöriteltiin, taputeltiin ja kutiteltiinkin. Kun laulu oli opittu oltiin vuorotellen taikinana, jota kaveri ”leipoi”. Iloista naurun kikatusta kuului sieltä ja täältä.
Vielä leikittiin kuvien avulla ”kauppaleikki”, jossa yksi oli ostaja ja muut ruokia.
Lopuksi vielä loppulaulu.😊

Viikko 46

Alussa tänään  kertailimme tuttuja lauluja kuvien avulla. Viime kerralla harjoiteltuja numeroita kertailtiin onkipelin avulla. Kalat toivat mukanaan numerot, jotka yhdessä kuvien kanssa kertoivat, mitä kunkin piti tehdä ja kuinka monta kertaa. 
Pelaamisen jälkeen opeteltiin kuvien avulla erilaisia ruokia, joita kertaillaan ensi kerralla. Lopuksi opeteltiin kuvien avulla loru lentoon lähtevästä syksyn lehdestä ja eläydyttiin itsekin lehdiksi hyppimällä ”puusta” alas.

KIELIPAJA VIIKKO 40

Alkulauluna ja samalla viime kerran läksynä laulettiin On meillä hauska porukka, porukka, porukka.... Nyt jo hyvin opittu loru Silmä, silmä, silmä, nenä, suu.... kerrattiin vielä leikkien. Viime kerralla juteltiin aisteista ja kertailtiin niitäkin vielä hetki.

Tällä kerralla tutustuttiin tunteisiin nimeällä niitä Sirpan mukana olleista kuvista. Pienellä avulla, alkutavun antamisella, niitä muistettiinkin jo aika hyvin.
Sitten lapsille annettiin kuvat iloisesta ja surullisesta kasvosta. Tabletilta kuunneltiin kuviin liittyen erilaisia ääniä, jotka lasten piti osata yhdistää jompaan kumpaan kuvaan sen mukaan herättivätkö ne iloisia vai surullisia tunteita. Vielä tunnekuvilla pelattiin niin, että niitä oli lattialla nurinpäin ja lasten tehtävänä oli nostaa vuorotellen yksi kortti näyttämättä sitä muille ja matkia ko. ilmettä/tunnetta. Muiden tehtävänä oli arvata, mistä tunteesta oli kysymys.
Seuraavaksi pelattiin tunnekuvilla muistipeliä samalla koko ajan tunteita nimeten. Peli oli niin mieluinen, että pelattiinkin se kahteen kertaan toisen ryhmän kanssa. Vielä kuvien tuella opeteltiin laulu siitä, kuinka jokainen joskus on iloinen, joskus kiukkuinen ja joskus surullinen. Mukana olivat rytmikkäät taputukset.

Lopuksi toiveena oli viime kerralla toteutettu pallohieronta pareittain. Siinä toinen parista käy pitkälleen lattialle, rauhallinen musiikki soi ja toinen lapsi hieroo/pyörittää palloa ohjeen mukaa aina siinä kehon osassa, jonka aikuinen nimeää. 
Kotiin annettiin kerrattavaksi tunnekuvamoniste.
Seuraava kielipaja onkin vasta 5.11.

Viikko 39

Tänäänkin aloitimme laululla hauskasta porukasta ja kertasimme itsemme esittelyn sekä tutun lorun. Kertailimme kehonosia ja kuuntelimme tabletilta erilaisia kehosta lähteviä ääniä, jotka piti tunnistaa. Vielä yhdessä leikkilaulu, jossa taputeltiin ja siliteltiin kehonosia.
Juteltiin aisteista>silmillä nähdään, se on näköaisti, korvilla kuunnellaan>se on kuuloaisti, nenällä haistellaan>se on hajuaisti, suulla maistellaan>se on makuaisti ja iho tuntee kosketuksen>se on tuntoaisti. Leikimme aisteihin liittyviä leikkejä: Kim -leikki, jossa piti muistaa, mikä kuva otettiin sovitusta joukosta pois, soittorasiaa piilotettiin ja kuulon varassa piti löytää, mihin se on piilotettu. Vielä hiljaista musiikkia kuunnellen hieroimme pienellä pallolla toistemme kehon osia samalla nimeten ne. Se olikin rentouttavaa ja toiveena oli, että otamme sitä ensi kerrallakin.
Kotiin annettiin tutustuttavaksi kuvat alkulaulustamme.
Ja lopuksi tuttu loppulaulu. Eni kertaan!

Viikko 36

Ensimmäisellä kerralla tutstuimme toisiimme laulun "on meillä hauska porukka" kautta. Samalla esittelimme itsemme (minä olen..., sinä olet..., hän on...jne.) Taputtelimme myös niin oman nimen kuin toistenkin nimet. 
Tutustuminen jatkui musiikkiliikunnan keinoin tervehtien. Olemme kaikki ystäviä keskenenämme ja siihen liittyen opettelimme lorun, joka päättyi iloiseen halaukseen. Luimme myös kirjanystävyydestä ja lapsista eri maissa.
Opettelimme kehonosia ja siihen liittyen piirrettiin oma kuva jokaisen kielipajakansion kanteen. Samalla tuli kotiin tutkittavaksi/opeteltaviksi kuvia kehonosista.
Ja lopuksi loppulaulu, kun kaikki oli opeteltu.