Info vanhempainillasta 30.8.2018

Vanhempainilta 30.8.2018

Päiväkodin johtaja Kirsi Laakso esitteli työntekijät. Tiedot löytyvät myös Peda.Netistä ryhmien sivuilta.

Yhteinen osuus salissa:

 • Lapsimäärä koko päiväkodissa 157 lasta, joista 99 on esioppilaita.
 • Uusi esiopetusvuosi on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Lapset vaikuttavat olevan jo kuin kotonaan eskarissa. He ovat valmiita ja useat eri tutustumiset ennen eskarin alkua ovat auttaneet asiaan.
 • Uusi Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.9.2018.
  • Sen mukaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa on lapsen mielipide sekä toivomukset selvitettävä. Myös lapsen huoltajille on annettava mahdollisuus vaikuttaa lapsensa esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Osallisuus on iso osa esiopetusta.
  • Esiopetuksessa tehtiin toivepuut tutustumisillassa.
  • PedaNetissä on ollut esillä Lasten Forssan ”kuusi ällää”. Painopistealueet: Luonto, Liike, Leikki, Lukeminen, Läsnäolo, Luovuus. Lapset valitsivat ryhmässä oman ryhmän ”ällänsä” ja vanhemmat saavat vastasivat omat ajatukset kuudesta ällästä.
  • Pinkkien lapset valitsivat kuudesta L:stä luonnon ja leikin tärkeimmiksi ja Pinkkien vanhemmat valitsivat tärkeimmäksi liikkeen, jonka jälkeen tuli myöskin luonto.

  • Koko päiväkodin sekä yksittäisten ryhmien toimintakauden tavoitteet ja painopisteet valikoituvat tämän kautta.
 • Lue minulle- Jatkuu edelleen-
  • Tutkimukset osoittavat, että lapselle ääneen lukeminen on ainoa tehokkaaksi todettu keino vaikuttaa lukutottumuksiin. Lukutaidolla on selvät vaikutukset mm. oppimisvalmiuksiin, empatiakyvyn kehittymiseen. Lukuhetki vahvistaa sosiaalista kehitystä ja tuo kokemuksen läheisyydestä. 15 minuuttia päivässä riittää ja lukemista voi jatkaa, vaikka lapsi osaisi jo itse lukeakin.
 • Eskarissa käytössä Fun Friends-ohjelma. Siinä jokainen lapsi käy vuoden aikana 12 kertaa. Tapaamisilla tutustutaan sosiaalisiin ja tunnetaitoihin leikkien, toiminnallisten harjoitteiden, esimerkkien ja satujen kautta.
 • Lasten positiivista minäkuvaa ja tunnetaitoja vahvistetaan myös positiivisella pedagogiikalla, huomataan hyvä lapsessa päivittäin. Kehutaan ja kannustetaan.
 • Eskarin eri tiedotuskanavat:
  • WILMA – Virallinen kanava, yksilölliset viestit, tuen lomakkeet
  • PEDANET – Tietoa lapsen eskaripäivästä. Kalenteri, viikkoblogi, lapsen sähköinen kasvunkansio.
  • PÄIKKY – Lasten hoitovuorojen ilmoittaminen todella tärkeää. Muistakaa kirjata lapsi saapuneeksi ja tuoda lapsi aina eskarin aikuiselle (Kättely).
  • FACEBOOK – Pk Axel Wahrenin Facebook –sivuja voi halutessaan seurata.
 • Vanhempaintoimikuntaan toivotaan aktiivisia vanhempia! Ilmoita halukkuutesi lapsesi ryhmän aikuisille.

 

 • Erityislastentarhanopettaja Sirpa Mäkelä.
  • Ei ole missään tietyssä ryhmässä, vaan kiertelee kaikissa ryhmissä.
  • Kertoo kolmiportaisesta tuesta:
   • Yleinen tuki
   • Tehostettu tuki
   • Erityinen tuki
  • Äännekerho 6 krt perjantaisin klo 9  28.9 lähtien, kielikerho klo 12.30 maanantaisin salissa.

 

TuPien yhteinen osuus

 • Pinkit ja Turkoosit  muodostavat yhteisen combon: TuPi. Ovat paljon tekemissä toistensa kanssa ja jakavat tiloja.
 • Päivärytmi:
  • Aamuisin ennen 8.00 lapset tulevat aina Sateenkarri-huoneeseen.
  • 8.15 TuPien aamupala
  • 9.00-13.00 varsinainen esiopetusaika
  • Yhdessä huoneessa ollaan kaksi viikkoa kerrallaan. Paikka”kartta” löytyy eteisestä.
  • Pinkit aloittavat päivänsä aina ensin ulkoilulla
  • Poikkeuksia on paljon, joten kannattaa seurata kalenteria! (nopeista muutoksista ilmoitamme Wilman kautta tai jos esim. jäämme iltapäivällä sisälle)
 • Ruokailu noin 11.45. Tämän jälkeen vielä toimintaa
 • Esiopetus päättyy 13.00. Vain esiopetuksessa (puolipäiväiset) lähtevät kotiin. Tuomme heidät lokeroille tuolloin.
 • 13.00 Pieni päivälepo/satuhetki, halukkailla mahdollisuus nukkua.
 • Välipala 14.15 ja tämän jälkeen lähdemme ulos. Olemme noin 15.00 Tehtaankoulun pihalla.
 • Klo 16.20 siirrytään pienten pihalle.
 • Vanhemmille kerrottiin ”kuuden ällän” valitsemisesta.
 • PUHELIN: Tekstiviestit ja soitot.
 • WILMA: Väline henkilökohtaiseen, yksityiseen viestittelyyn ja keskusteluun. Ei tiedoteta kalenteriasioista. Sieltä löytyvät myös lapsen tuen kaavakkeet, jos niitä lapsella on.
 • PÄIKKY: Hoitoajat, poissaolot, sairastumiset.
 • PEDANET:
  • Kalenteri: Seuraa sieltä menoja. Tulee vain tärkeimmät tiedot, jos tarvitse erityistä mukaan (esim. luistelu, lelupäivä jne.)
  • Blogista voi lukea mitä ollaan viikolla tehty
  • Sieltä löytyy myös ”luku-ystävä” ja Fun Friends-osioit joihin kannattaa tutustua.
  • Lasten henkilökohtainen kasvunkansio.
   • Kasvunkansioon dokumentoidaan lapsen kasvua ja kehitystä, hänen oppimistaan ja ajatuksiaan. Dokumentointi tehdään kuvin, videoin, kirjoituksin…
  • Enkkukerho alkaa 19.9. Se on osana eskariaikaa. 10 kertaa syyslukukaudella ja 10 kertaa kevätlukukaudella.
  • Pedanetin sähköinen kasvunkansio:
   • Vanhemmat saavat oman lapsensa kansioon käyttöoikeudet, jolloin voivat täydentää sitä haluamallaan tavalla (kuvia, tekstejä yms.).
   • Vanhempien tulee ensin rekisteröityä PedaNetin käyttäjäksi ja tämän jälkeen tehdä liittymispyyntö lapsensa kasvunkansioon. Me annamme tämän jälkeen käyttöoikeudet oman lapsenne kasvunkansioon. Kasvunkansio on lapselle ikuinen ja sen täyttö jatkuu myös koulussa.
   • Ohjeet tekemiseen löytyy Päiväkoti Axel Wahrenin pedanetin ensimmäiseltä sivulta. Siellä on video-opastus.
  • Viikon eskarilainen: Jokainen lapsi saa olla vuoden aikana ”viikon eskarilainen”. Tällöin hänellä on erityisoikeuksia ja kyseiseen lapseen tutustutaan paremmin. Hänestä tehdään myös eskari-video. Näin myös vanhemmat pääsevät tutustumaan hänen eskariviikkoonsa.
  • LEOPS- ajat tulevat syksyllä. Aina tarvittaessa löytyy aikaa keskusteluille. Kehotetaan vanhempia ottamaan heti yhteyttä jos on kysymyksiä ja asioita mielenpäällä. Otetaan vastaan myös toiveita ja ehdotuksia.
  • Wilma- tunnukset jaettiin.