Näin projekti sai alkunsa

Näin projekti sai alkunsa

Pidimme lasten kanssa ideariihen, jossa lapset pohtivat mitä he haluaisivat eskarissa tutkia, mitä he haluaisivat oppia, mistä he haluaisivat lisää tietoa jne... Ideoita syntyi paljon ja lapset innostuivat kovasti aina myös toistensa ideoista. Luonto ja metsä osoittautuivat suureksi kiinnostuksen kohteeksi. 

A0D44B3B-7EEB-479D-BF6D-15C9972B3697.jpeg
Tämän jälkeen lapset alkoivat pohtia, mikä siellä luonnossa/metsässä eniten kiinnostaisi ja mitä tietoa siitä haluttaisiin saada. Lapset jakautuivat mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti kahteen ryhmään. Toinen ryhmä tutkisi oravaa ja toinen ryhmä yleisemmin metsää/luontoa. Pohdimme mistä kaikkialta tietoa voisi saada. Molemmat ryhmät olivat sitä mieltä, että sekä kirjastoon että Luonnonhistorialliseen museoon, olisi hyvä päästä vierailulle. Niihin kohteisiin siis suuntasimme!

847F5582-859A-4591-BF1B-BD8A5A2E1E52.jpeg
4BB9F4D3-91F1-4ACF-9A09-89C6A60F7994.jpeg
E7A64D23-BA1E-4B2C-871C-8DFEC0F21A66.jpeg

ABD1B82C-420F-44C1-8094-2AC7A9BF573B.jpeg