Minä ja perheeni

Opittavat asiat:
- identiteetin merkitys (kuka minä olen)
- kuinka esittelen itseni
- meissä kaikissa on jotain samaa ja jotain erilaista
- miten olla rohkea
- sosiaalisten taitojen harjoittelu leikkien avulla