Esiopetus

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

5.2.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:
• nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• hakemuksen toimittamispäivämäärä
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Abilita) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 6.2.2019 lähtien.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Forssan kaupungin sivuilla: https://www.forssa.fi/kaupunki-ja-hallinto/saannot-ja-rekisteriselosteet/rekisteriselosteet/

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Forssan kaupunki tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:
• Rekisteröityjen informointi: https://www.forssa.fi/kaupunki-ja-hallinto/saannot-ja-rekisteriselosteet/rekisteriselosteet/
• Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda (suomi) ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda (ruotsi)
• Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (julkaistaan 12/2018)
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Yhteystiedot

Oranssi 040 0931828
Vihreä 040 3510922
Punainen 040 3508610
Keltainen 040 7171820
Pinkki 040-6418590
Violetti 040- 351 1100
Turkoosi 040-637 4690

Erityislastentarhanopettaja
Sirpa Mäkelä
040-351 4297

Kirsi Laakso, päiväkodinjohtaja
0400-190510

Wahreninkatu 11 B
30100 Forssa

etunimi.sukunimi@forssa.fi