Esiopetus

"Syntyjäänkö diginatiivi?"-tutkimus, Jyväskylän yliopisto

Kutsu tutkimukseen 2–6-vuotiaiden lasten vanhemmille

Suuri osa lapsista käyttää tänä päivänä digitaalista mediaa, mutta tiedämme asiasta vain vähän. Siksi olemme mukana kansainvälisessä tutkimuksessa yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimuksessa lisätään tietoa lasten digitaalisen median käytöstä sekä selvitetään lasten vanhempien kokemuksia asiasta. Tutkimus parhaimmillaan auttaa kehittämään lasten oppimiselle hyödyllisiä ja tärkeitä käyttötapoja, ja toisaalta tunnistamaan mahdollisia haittoja hyvinvoinnille. Siksi kutsumme Sinut osallistumaan Syntyjäänkö diginatiivi? -tutkimuksen kyselyyn. Klikkaa tästä lisätietoihin sekä kyselyyn suomen kielellä:


https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/syntyjaanko-diginatiivi/kysely/kyselyinfo-suomi


Kutsu osallistua tutkimukseen

11.11.2019

Hyvä 2–6-vuotiaan lapsen vanhempi /huoltaja,
Suuri osa lapsista käyttää tänä päivänä digitaalista mediaa. Tiedämme kuitenkin melko vähän siitä, kuinka paljon, miten ja millaista digimediaa pienet lapset käyttävät. Sen vuoksi haluamme tutkimuksellamme lisätä tietoa asiasta sekä selvittää, miten lasten vanhemmat kokevat digimedian käytön. Tutkimus parhaimmillaan auttaa kehittämään lasten oppimiselle hyödyllisiä ja tärkeitä digitaalisen median käyttötapoja, ja toisaalta tunnistamaan mahdollisia haittoja hyvinvoinnille.
Siksi kutsumme Sinut osallistumaan tutkimukseemme.
Tutkimuksen nimi on Syntyjäänkö diginatiivi? Tutkimuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta International Ipreschooler Surveillance Study Among Asians and otheRs (IISSAAR), jota koordinoi Singaporen National Institute of Education (NIE).
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, koska lapsesi osallistuu varhaiskasvatukseen tutkimukseen valikoituneessa kunnassa. Tutkimukseen pyydetään mukaan tuhansia vanhempia/huoltajia ympäri Suomen. Koko Suomea edustavan otoksen saavuttamiseksi kaikkien kutsuttujen toivotaan vastaavan kyselyyn.
Tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista, eli voit kieltäytyä osallistumasta.
Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla kyselyyn linkin kautta (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi). Kysely on nimeltään SMALLQ™, Surveillance of digital-Media hAbits in earLy chiLdhood Questionnaire.
• Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-20 minuuttia.
• Kyselyyn voi vastata 11.–30.11.2019.
• Jos perheessä on useita 2-6-vuotiaita lapsia, eri lasta koskien vastaa eri vanhempi/huoltaja. (1 vastaus / lapsi)
• Kyselyn aineistosta tai tuloksista ei tunnisteta yksittäistä vastaajaa. Vastauksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin.
• Kun tulokset valmistuvat, niistä tiedotetaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa, kongresseissa ja seminaareissa. Tutkimukseen osallistuneille kunnille toimitetaan haluttaessa tiedote ja diasarja tuloksista vanhemmille välitettäväksi.
• Kyselyvastauksia käsitellään tietoturvallisesti, EU:n tietoturvalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen tietosuojailmoitus on tutkimuksen internetsivulla:
https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/syntyjaanko-diginatiivi/kysely/tietosuojailmoitus-privacy-notice
• Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Kyselyyn pääset vastaamaan suomeksi alla olevan osoitteen tai QR-koodin kautta. Vastauksesi siirtyvät suoraan NIE:n online-järjestelmään, eikä sinua tai lastasi tunnisteta vastauksista.
https://tinyurl.com/IISSAAR-Finland-Finnish(Voit myös pyytää meiltä paperisen kyselylomakkeen, mikäli digilaitetta ei ole saatavilla.)

Ystävällisin terveisin,
Yliopistotutkija Arja Sääkslahti, yliopistonlehtori Hanna Vehmas ja tutkijatohtori Elina Hasanen
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/syntyjaanko-diginatiivi
Yhteyshenkilö: Elina Hasanen, elina.hasanen@jyu.fi, puh. 040 626 2184

Yhteystiedot

Oranssi 040 0931828
Vihreä 040 3510922
Punainen 040 3508610
Keltainen 040 7171820
Pinkki 040-6418590
Violetti 040- 351 1100
Turkoosi 040-637 4690
Sininen 040-6354223

Erityislastentarhanopettaja
Sirpa Mäkelä
040-351 4297

Kirsi Laakso, päiväkodinjohtaja
0400-190510

Wahreninkatu 11 B
30100 Forssa

etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi