Varautuminen COVID-19 pandemian varalta

Päiväkodin toimintaohjeet, päivitetty 9.10.2020

Hyvät huoltajat !

Koronapandemian, ja siitä johtuvan poikkeuksellisen ajan suosituksia huomioiden olemme muokanneet Päiväkoti Augustinan toimintatapoja 14.5.2020 alkaen. Ohjeita on päivitetty 9.10.2020. Alkuperäiset ohjeet ovat edelleen nähtävissä Ajankohtaista-otsikon alla.
Toimimme THL:n, Opetushallituksen, FSHKY:n sekä Forssan kaupungin ja varhaiskasvatuksen ohjeiden sekä suositusten mukaisesti, kts. päiväkodin Peda.net-sivuilta tai saamistasi Päikkyviesteistä.

Muistetaan, että ohjeet ja suositukset on annettu Forssan kaupungin palvelujen nykyisen saatavuuden ja lasten sekä henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. (Forssan kaupungin koronaohjeistus 8.10.2020)

Päiväkotimme toimintatavat :

• klo 6.30-7.15 auki on ainoastaan päiväkodin pääovi (Värjärit) sekä pienten ryhmän ovi (Pumpulit). Tuolloin myös Kehrääjien ja Rallaajien huoltajat lapsineen saapuvat pääovesta, ja jättävät lapsensa tavarat tuloeteiseen, josta ryhmän työntekijä hakee ne omille paikoilleen. Lapset otetaan aamulla vastaan eteisessä. Huomioithan, että suosittelemme kasvomaskin käyttöä tullessasi asioimaan päiväkotiin.

• Alaovi aukeaa klo 7.15. Lapsi tuodaan ja haetaan ryhmän omasta ulko-ovesta. Huoltajat eivät kulje enää päiväkodin läpi viemään sisaruksia. Kulku ainoastaan eteistiloihin asti on sallittu.

• Jos toivot, että lapsen reppu tulee mukananne kotiin pihalta haettaessa, niin pyydä henkilökuntaa järjestämään se oven läheisyyteen. Lapset eivät tule pihalta mukana sisätiloihin reppua noutamaan.

• Nopeat haku- ja tuontitilanteet ovat suotavia, jotta ruuhkia ei synny. Huomioikaa turvavälit ja odottakaa tarvittaessa ulkopuolella eteistilan vapautumista riittävän väljäksi. On hyvä huomioida, että lapsenne tuonti- ja hakutilanteet saattavat kestää kauemmin. Lapsen kuulumiset kodin ja päiväkodin välillä voidaan tarkentaa puheluiden ja viestien välityksellä. Vasu- ym. kahdenkeskiset keskustelut sovitaan erikseen ja toimintatavoista on lähetetty huoltajille erillinen Päikkyviesti.

• Toivomme mahdollisuuksien mukaan lapsen tuojan/hakijan pysyvän samana.

• Työntekijät tägäävät lapsen Päikkyyn.

• Kaikki aikuiset desinfioivat kätensä saapuessaan. Käsidesi löytyy ulkoeteisestä. Huoltajia suositellaan käyttämään kasvomaskia. Mikäli olet unohtanut maskin, niin saat sen tarvittaessa päiväkodista. Lapset pesevät kätensä saippualla henkilökunnan avustuksella.

• Perhepäivähoidossa hoitaja ottaa lapsen vastaan kotiovellaan, huoltajat eivät tule pidemmälle sisään.

Väljyyttä haemme tilajärjestelyillä sisällä, toimimme pienryhmissä, ulkoilut porrastamme aamupäivisin ja jaamme piha-alueita toiminnassa. Henkilökunta käyttää maskia harkintansa mukaan eri tilanteissa. 

Muistakaa lukea Päikkyviestit sekä Peda.netin kautta jaettava informaatio.

Lapsenne saa henkilökunnalta aina turvaa ja läheisyyttä, aivan kuten aiemminkin.

Terveisin Päiväkoti Augustinan henkilökunta

Forssan kaupunki tiedottaa 8.10.2020

Forssan kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä työntekijöilleen ja asiakkailleen


Forssan kaupunki pitää palvelunsa auki COVID-19 tautitilanteen huononemisesta huolimatta. Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä tämän tiedotteen mukaisesti.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille työntekijöille ja asiakkaille. Forssan kaupungin palveluyksiköillä voi kuitenkin olla omia suosituksia kasvomaskin käytöstä.

Forssan kaupungin asukkaita toivotaan käyttämään omia kasvomaskeja. Kaupungin kasvomaskijakelu vähävaraisille, haavoittuvimmassa asemassa oleville ja omaishoitajille toteutetaan toripäivisin tiistaisin ja torstaisin klo 10-14 Forssan kauppatorilla.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kasvomaskisuositus koskee luonnollisesti myös Forssan kaupungin eri yksiköiden asiakkaita. Osassa yksiköitä asiakkaalle annetaan tarvittaessa kasvomaski käytettäväksi asioinnin aikana. Palveluyksiköt, joissa asiakkaalle kasvomaski tarvittaessa annetaan ovat:

- Kaupungintalo

- Päiväkodit

- Forssan vesihuoltoliikelaitos

Asiakkailta toivotaan kasvomaskien käyttöä suositusten mukaisesti. Toivomus kiinnitetään palveluyksiköissä näkyville. Kasvomaskien käyttöön ohjataan opastein niissä yksiköissä, joissa kasvomaskeja jaetaan. Yksikössä asioinnin alussa henkilökunta kehottaa asiakasta ottamaan kasvomaskin ja käyttämään sitä, ellei asiakas ole vielä niin tehnyt. Jos oma kasvomaski on asiakkaalta unohtunut ja jos yksikössä jaetaan kasvomaskeja, asiakas voi tiedustella kasvomaskia asiakaspalvelutilanteessa kohtaamaltaan kaupungin työtekijältä.

Ystävällisin terveisin

Kari Kemppainen

viestintäsuunnittelija

050 361 7073

kari.kemppainen@forssa.fi

Forssan kaupunki

Turuntie 18, 30100 Forssa

www.forssa.fi

Näin toimimme Augustinassa 14.5.2020 alkaen

TOIMINTAOHJEET PÄIVÄKOTI AUGUSTINAAN 14.5.2020 ALKAEN

Tervetuloa päiväkodissamme olevat ja tänne palaavat lapset perheineen!

Koronapandemian, ja siitä johtuvan poikkeusajan suosituksia huomioiden olemme muokanneet Päiväkoti Augustinan toimintatapoja 14.5.2020 alkaen. Toimimme THL:n sekä Forssan kaupungin varhaiskasvatuksen suositusten mukaisesti, kts. päiväkodin Peda.net-sivuilta/ Ajankohtaista tai saamastasi Päikkyviestistä.

• klo 6.30-7.15 auki on ainoastaan päiväkodin pääovi (Värjärit) sekä pienten ryhmän ovi (Pumpulit). Tuolloin myös Kehrääjien ja Rallaajien huoltajat lapsineen saapuvat pääovesta, ja jättävät lapsensa tavarat tuloeteiseen, josta ryhmän työntekijä hakee ne omille paikoilleen. Lapset otetaan aamulla vastaan eteisessä.
• Alaovi aukeaa klo 7.15. Lapsi tuodaan ja haetaan ryhmän omasta ulko-ovesta. Huoltajat eivät kulje enää päiväkodin läpi viemään sisaruksia.
• Jos toivot, että lapsen reppu tulee hänen mukanaan kotiin pihalta haettaessa, niin pyydä henkilökuntaa järjestämään se oven läheisyyteen.
• Nopeat haku- ja tuontitilanteet ovat suotavia, jotta ruuhkia ei synny. Huomioikaa turvavälit ja odottakaa tarvittaessa ulkopuolella eteistilan vapautumista riittävän väljäksi. On hyvä huomioida, että lapsenne tuonti- ja hakutilanteet saattavat kestää kauemmin. Lapsen kuulumiset kodin ja päiväkodin välillä voidaan tarkentaa puheluiden ja viestien välityksellä.
• Toivomme mahdollisuuksien mukaan lapsen tuojan/hakijan pysyvän samana.
• Työntekijät tägäävät lapsen Päikkyyn.
• Kaikki aikuiset desinfioivat kätensä saapuessaan. Käsidesi löytyy ulkoeteisestä. Lapset pesevät kätensä saippualla henkilökunnan avustuksella.
• Perhepäivähoidossa hoitaja ottaa lapsen vastaan kotiovellaan, huoltajat eivät tule pidemmälle sisään.

Väljyyttä haemme tilajärjestelyillä sisällä, toimimme pienryhmissä, ulkoilut porrastamme ja jaamme piha-alueet ryhmittäin.

Lapsenne saa henkilökunnalta aina turvaa ja läheisyyttä, aivan kuten aiemminkin.

Terveisin Päiväkoti Augustinan henkilökunta

Kuvat lapsen muistin tueksi


Näistä lapselle tärkeistä ja ajankohtaisista asioista juttelemme hänen kanssaan, ja autamme häntä kuvien avulla muistamaan ja ymmärtämään niiden merkityksen.

Omia leluja ei tuoda enää päiväkotiin. Jos unilelu on välttämätön ja tärkeä, sitä säilytetään lapsen sängyssä, eikä se kulje kotiin välillä.

Tiedote varhaiskasvatukseen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen!

Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Varhaiskasvatukseen palaaminen toteutetaan hallitusti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ohjeita turvallisuudesta noudattaen.

Forssan varhaiskasvatuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Varhaiskasvatusta tarjotaan kaikille lapsille varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
- Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan viranomaisten ohjeita tartuntojen välttämiseksi, mm. tarpeettomia lähikontakteja välttämällä.
- Käsihygieniasta huolehditaan tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.
- Hygienian tehostamisesta huolimatta henkilökunta huolehtii, että lapset saavat tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
- Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Myös toiminta sisällä tapahtuu pienissä ryhmissä ja porrastetusti.
- Lasten ei ole suositeltavaa tuoda unileluja tai muita omia leluja varhaiskasvatukseen.
- Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
- Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.
- Jos epäilet koronavirustartuntaa tai tarvitset arviota lapsesi terveydentilasta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa kysymyksiin:
Koronavirukseen liittyen voit olla yhteydessä puhelimitse numeroon 03 4191 2010 arkisin klo 15:30 asti ja tämän jälkeen sekä viikonloppuisin numeroon 03 4191 3000.
Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet.
Koronavirustaudin oirearvio löytyy myös https://www.omaolo.fi/
Muissa asioissa voit edelleen olla yhteydessä puhelimitse terveysasemalle oman ryhmän ajanvarausnumeroon. Ryhmä 1 puh. 03 4191 2020, Ryhmä 2 03 4191 2046 ja Ryhmä 3 puh. 03 4191 2060.

- Palvelualueen yleisten ohjeiden lisäksi huoltajille on laadittu myös yksikkökohtaiset ohjeistukset eri yksiköiden tarpeista lähtien.
Päiväkodin johtajat antavat mielellään lisätietoja. Ottakaa yhteyttä, jos jokin asia mietityttää.

Lisätietoja:

Sanna Holopainen, Kurjenpesän päiväkodin johtaja, p. 040 8268200
Erja Kaunisharju, Päiväkoti Augustinan johtaja, p. 050 5640011
Kirsi Laakso, Päiväkoti Axel Wahrenin johtaja, p. 040 0190510
Marjut Leino, Pihakoivun päiväkodin johtaja, p. 050 5640058
Anja Perälä, Taikatuulen päiväkodin johtaja, p. 040 1827166
Tarja Mäkelä, Koijärven koulu-päiväkodin vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
p. 040 3577557
Tero Kaseva, Koijärven koulu-päiväkodin johtaja, p. 050 3070439
Tiina Iivanainen, varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori, p. 040 3505586

Sähköpostitse etunimi.sukunimi@forssa.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä