Kutojat

Huomio!

Muistilista vanhemmille on päivitetty! Käypä katsomassa!

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

 

5.2.2019

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

hakemuksen toimittamispäivämäärä

päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 

nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Abilita) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 6.2.2019 lähtien.

 

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Forssan kaupungin sivuilla: https://www.forssa.fi/kaupunki-ja-hallinto/saannot-ja-rekisteriselosteet/rekisteriselosteet/

 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Forssan kaupunki tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

 

Lisätiedot:

Rekisteröityjen informointi: https://www.forssa.fi/kaupunki-ja-hallinto/saannot-ja-rekisteriselosteet/rekisteriselosteet/

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda (suomi) ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda (ruotsi)

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (julkaistaan 12/2018)

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540