HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

Järjestyssäännöt

Tutustukaa otteeseen Helsingin normaalikoulun järjestyssäännöistä vuodelta 1872.

  1. Oppilas harrastakoon Jumalanpelkoa ja hyviä tapoja sekä vaarinottakoon oppilaitokselle säädettyä järjestystä..
  2. Oppilaan pitää osoittaman kunnioitusta ja välttämätöntä tottelevaisuutta opettajiansa kohtaan sekä kuuliaisuudella ja nöyryydellä vastaan ottamaan heidän ohjeitansa, varoituksiansa ja rankaisemisiansa.
  3. Oppilas kohdelkoon oppilastoveriansa rauhallisesti ja ystävällisesti; ja olkoon kaikenlainen väkivaltainen tahi häpäisevä menettely oppilaiden kesken kielletty.
  4. Oppilaan pitää alati määrätyllä kellon lyömällä tuleman opetushuoneeseen, puhtaana ja siivosti vaatetettuna sekä tarpeellisilla oppikirjoilla varustettuna, kuin myös ääneti odottamaan opetuksen alkamista, seuraamaan sitä alituisella tarkkaamisella ja kotona ahkerasti itsensä siihen valmisteleman.
  5. Jos oppilas, jonka vanhemmat tahi holhousmies ei ole kaupungissa, haluaa lukukauden aikana käydä yleisissä huveissa, pyytäköön siihen joka kerta luvan rehtorilta.


Vastatkaa kysymyksiin vihkoonne kokonaisin lausein.

1. Mitä yhteistä järjestyssäännöissä on oman koulunne järjestyssääntöjen kanssa?
2. Mitkä kohdat tuntuvat kummalisilta/turhilta?
3. Onko tekstissä joitakin kohtia, joita ette ymmärrä?

Synnymme yhteiskuntaan

LÄKSY: LUE TEKSTI JA VASTAA KYSYMYKSIIN KOKONAISIN VIRKKEIN VIHKOOSI.

Yäääää! Vastasyntyneen vauvan ääni kaikuu sairaalan synnytysosastolla. Onnelliset vanhemmat itkevät ilosta. Synnytysosaston hoitaja kiinnittää lapsen ranteeseen rannekkeen. Yhdessä isän kanssa he pesevät parkuvan olennon. Vauva kääritään lämpöisiin peittoihin ja itku vaimenee. Sen jälkeen vauva pääsee äitinsä syliin.


Lapsi syntyy sukuun ja yhteiskuntaan

Yhteiskunta on mukana lapsen elämässä syntymästä lähtien.
Jokaisella lapsella on pakko olla nimi, jotta hänet voi erottaa muista.
Jokaisella on myös oma henkilötunnus.
Henkilötunnuksen avulla esimerkiksi poliisi tai lääkäri voi varmistaa henkilön olevan se, joka hän sanoo olevansa.
Henkilötunnusta ei kannata kertoa kenelle tahansa, koska sen avulla joku voi esiintyä sinuna.


Lapsi kasvaa osaksi yhteiskuntaa

Lapsen kasvattaminen on vanhempien vastuulla, mutta myös yhteiskunta osallistuu siihen.
Esimerkiksi neuvoloissa vanhemmat saavat neuvoja lapsen hoitamiseen.
Päivähoidossa opitaan toimimaan yhdessä muiden ihmisten kanssa.
Koulussa opitaan tärkeitä tietoja ja taitoja, joita ihmiset tarvitsevat yhteiskunnassa elämiseen.


Tehtävät
1. Miksi lapselle annetaan nimi?
2. Mitä hyötyä on henkilötunnuksesta?
3. Miten yhteiskunta osallistuu lapsen kasvattamiseen?

KPL 33

Tee hyvät muistiinpanot Ranskan lipun päälle vihkoosi kappaleesta. Muista aloittaa neljällä syyllä.

Lue huolellisesti moneen kertaan, kun kyseessä on pitkä kappale.

Ryhmätöiden palautukset

Laita otsikoksi työnne aihe ja tekijöiden nimet!

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Keskiaika

Talonpojan elämää keskiajalla: https://www.youtube.com/watch?v=dKmyRGKmoJA

Suomen keskiaikaiset kivilinnat: https://www.youtube.com/watch?v=KafQ3CznT5M

Keskiajan muoti: https://www.youtube.com/watch?v=j80oyOnogNE

Turnajaiset Hämeen keskiaikamarkkinoilla Hämeen Linnassa: https://www.youtube.com/watch?v=zjPRwQc9fc0

Musiikin tyylikaudet keskiajalla: https://www.youtube.com/watch?v=e5QHZZ3YS08

Turun keskiaikamarkkinat 2011: https://www.youtube.com/watch?v=DH7iNIaKHXcEnglanniksi keskiajasta:


https://www.youtube.com/watch?v=6EAMqKUimr8


https://www.youtube.com/watch?v=GVMvl05hCrIMikä on kotisi vanhin esine?

Ota kuva kotisi vanhimmasta esineestä ja tallenna kuva tähän kansioon. Liitä kuvaan myös lyhyt tarina esineestä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.