Videomielipidekirjoitukset

Palauta videomielipide tänne!

Tee parisi kanssa lyhyt video, jossa nostatte esille jonkun ongelman. Esitätte lopussa asiaan myös hyvän ratkaisun. Tarkoitus ei ole nyt olla hauska vaan vakuuttava ja osata perustella mielipiteensä hyvin ja keksiä asiaan ratkaisu. Kirjoita vain yhdestä asiasta ja kuvaile mielipiteesi selkeästi ja lyhyesti.
Hyvässä mielipidekirjoituksessa oma ajattelu on tärkeintä : kirjoita omasta
näkökulmastasi ja omasta mielipiteestäsi. Käytä yksikön ensimmäistä persoonaa
minun mielestäni, ajattelen, olen ymmärtänyt, haluaisin jne.

Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte esimerkiksi muuttaa. Hyvä aloituslause on: “Jos minä saisin päättää...”

Etsikää ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia. Kuvatkaa video suoran kameralle, ilman editointia. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!

Suunnittelun avuksi:
SISÄLTÖ (Kuka puhuu? Kuka kuvaa? Mitä kysytään? Mitä kuvataan? Mitä puhutaan?)

Esim.:
Haastatellaanko aiheeseen liittyvää henkilöä? Toimittaja voi olla mukana kuvassa tai kameran takana.

Kuvataan aiheeseen liittyvää kuvaa ja selostetaan päälle? Ääni kuuluu, mutta toimittajaa ei näy kuvassa?

Juonto kameralle= Toimittaja puhuu suoraan kameralle?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.