Ympäristöoppi

Karttatehtävä, Aasia

1. Väritä karttaan (kaikki eri värillä) ne valtiot, joiden pääkaupunki on merkitty karttaan mustalla pallolla.

2. Nimeä valtiot ja pääkaupungit kartan ulkopuolelle tekemääsi luetteloon (käytä värikoodia)

3. Nimeä karttaan Aasiaa ympäröivät meret.

4. Avaa pädiltä GoogleEarth-sovellus. Zoomaile niin, että pääset katsomaan nimeämiesi maiden pääkaupunkiin ja myös kaupungin ulkopuolelle.

5. Jos sinulle jää aikaa, voit nimetä saamaasi karttaan muitakin Aasian valtioita.

Karttataitotehtävä 10.4.

Oman valtiotyöparin kanssa tehdään karttataitotehtävä. Käyttäkää kartastoa ja oppikirjan karttoja apuna. Etsikää tietoja yhdessä, molemmat täyttävät kuitenkin oman tehtävämonisteen.

Valtiotyö -Afrikka

Valtiotyö, Afrikka (parityö)

· Etsikää tietoa netistä (ja kirjoista) ja tutkikaa karttoja.

· Kirjoittakaa vastaukset kysymyksiin omin sanoin (parin ja open kanssa jaettuun word-tiedostoon).

· Muistakaa käyttää vastauksissa vain sellaisia sanoja, jotka itse ymmärrätte.

· Etsikää kuvia valtiosta eri osa-alueisiin (muistakaa tarkistaa, onko kuvaa lupa käyttää).

· Muistakaa merkitä lähteet!!

· Tehkää keräämistänne tiedoista opetusvideo iMovie-sovelluksella.

 

Valittavat valtiot: Egypti, Marokko, Nigeria, Etiopia, Mosambik, Kenia, Etelä-Afrikka, Namibia, Ghana, Angola, Sudan

 

Etsikää tietoa seuraavista osa-alueista:

Valtion sijainti

Selittäkää ilmansuuntien avulla, missä valtio sijaitsee. Esimerkiksi Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa.

· Mitkä ovat valtionne naapurivaltiot?

· Mikä leveyspiiri kulkee valtionne halki?

· Onko valtio päiväntasaajan pohjoispuolella vai eteläpuolella?

· Piirtäkää valtion kartta.

Tilastotiedot

· Mikä on valtion pinta-ala? Onko se suurempi vai pienempi kuin Suomen?

· Mikä valtion asukasluku on? Onko se pienempi vai suurempi kuin Suomen?

· Mikä on valtion pääkaupunki?

Vesistöt

Tutkikaa valtion karttaa.

· Minkä meren tai merenlahden rannalla valtio sijaitsee?

· Minkä nimisiä suuria jokia valtion läpi virtaa?

Vuoristot ja alangot

· Minkä nimisiä vuoristoja valtion alueella on? Mikä on valtion korkein huippu?

· Onko valtiossa mielestänne paljon vai vähän alankoa? Alanko on merkitty karttaan vihreällä värillä.

Ilmasto ja sää

Etsikää tietoa pääkaupungin ilmastosta.

· Mikä on pääkaupungin keskilämpötila heinäkuussa? Entä tammikuussa?

· Mikä on sateisin kuukausi?

· Tutkikaa valtion säätiedotusta. Millaista säätä sinne on luvassa?

 

Kasvillisuus

· Millä kasvillisuusalueella valtio sijaitsee? Tundra, havumetsä, lehtimetsä, aro, välimeren kasvillisuus, aavikko, savanni vai sademetsä?

· Tutkikaa valtion valokuvia. Näkyykö kuvissa puita? Millaisia? Jos puita ei ole, mitä muuta kasvillisuutta kuvissa on?

Tuotteet

· Mitä tuotteita valtiossa tuotetaan?

· Mitä tuotteista tunnette tai olette käyttäneet?

Matkailu

· Mikä on valtion rahayksikkö?

· Jos matkustaisitte maahan Suomesta, mitä kulkuvälineitä kannattaisi käyttää?

· Mihin nähtävyyksiin haluaisitte tutustua?

· Kertokaa paikallisista ruuista, urheilusta, musiikista tai kuvataiteista

Lähdeluettelo

· Merkitkää tarkasti kaikki käyttämänne lähteet

· Internet-lähteet merkitään: Tekijä(t). Otsikko. Tarkka osoite internetissä. Päivä, jolloin sivu on luettu.

· Kirjalähteet merkitään: Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Julkaisupaikka. Kustantaja.

· Täydentäkää lähdeluetteloa työtä tehdessänne, muuten lähteitä on vaikea löytää uudelleen.

Digikasvio-ohje

Kasvilista, joista valitset väh. 10 kasvia:

1. Mänty

2. Kuusi

3. Rauduskoivu

4. Hieskoivu

5. Haapa

6. Tuomi

7. Leppä

8. Pihlaja

9. Saniainen

10. Metsäkorte

11. Kanerva

12. Oravanmarja

13. Käenkaali eli ketunleipä

14. Puolukka

15. Mustikka

16. Palleroporonjäkälä

17. Seinäsammal

18. Metsäkerrossammal

19. Kynsisammal

20. Rahkasammal

21. Karhunsammal

22. Suppilovahvero

23. Keltavahvero eli kanttarelli

24. Taulakääpä

A. Tee nimikyltti, jossa näkyy koulun nimi, oma nimesi ja kuvauspäivä. Sijoita kyltti kasvin viereen.

B. Ota kasvista useampia kuvia, jotta yksityiskohdat näkyvät. Tarkista, että myös nimikyltti näkyy kuvassa.

C. Kokoa kuvat yhteen, PowerPoint-esitykseen.

D. Tee kokoelmaan:

*Kansidia (esim: "Kallen digikasvio")

*Oma dia joka kasvista (aakkosjärjestyksessä!)

*Joka diassa on kasvin nimi ja kuva

*Jaa valmis diaesitys opettajallesi