III Aineet ympärillämme

Jakson tavoitteet

Osaat työskennellä turvallisesti itseäsi ja ympäristöä suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita.

Osaat tehdä havaintoja ja mittauksia, etsiä tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtia tiedon luotettavuutta.

Osaat tehdä johtopäätöksiä havainnoista ja mittauksista sekä tunnistaa luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita.

Osaat tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia.

Osaat käyttää luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä.

Ymmärrät päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.