Äikkä

Media

Media

Medialla tarkoitetaan yleensä sekä välineitä, joilla voi lähettää ja vastaanottaa viestejä että niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille.

Sana media tulee latinan sanasta medium, joka tarkoittaa välissä tai keskellä. Sanalla siis viitataan jollain tavalla välitteiseen vuorovaikutukseen erotuksena suorasta vuorovaikutuksesta.

”Median käyttöön kulunut aika on lisääntynyt” tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että ihmiset esimerkiksi katsovat tv:tä, kuuntelevat radiota, lukevat lehtiä tai surffaavat netissä enemmän kuin aikaisemmin.

Joskus medialla saatetaan tarkoittaa myös tiedonvälityksen ammattilaisia, toimittajia ja valokuvaajia, esimerkiksi ”Media ympäröi mäkihyppääjä NN:n tiedotustilaisuudessa”. ”Mediamyllerrys” ja ”mediamyrsky” -ilmaukset liittyvät usein ihmiseen, tapahtumaan tai ilmiöön, josta tiedotusvälineet ovat poikkeuksellisen kiinnostuneita.

Joskus puhutaan erikseen perinteisestä ja uudesta mediasta. Uudelle medialle on ominaista vuorovaikutteisuus ja digitaalisuus. Raja on kuitenkin häilyvä: uudet mediat hyödyntävät usein vanhojen sisältöä ja esitysmuotoa. Eri välineiden lähenemistä kutsutaan konvergenssiksi.

Lähde: Yle.fi, Mediakompassi, http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/7-luokkalaiset/mediataju/median_viestiopas/media.htm 15.4.2018

Ryhmätyö: pieni näytelmä mediasta

Valittavat mediat:
1. sanomalehti
2. televisio
3. radio
4. internet

Tehkää taustatyötä, ottakaa selvää:
1. Mitkä ovat tämän median erityisiä ominaispiirteitä, miten se eroaa muista medioista?
2. Miten luotettava tämä media on?
3. Tämän median hyvät ja huonot puolet?

Laatikaa yhdessä keskustellen käsikirjoitus. Harjoitelkaa näytelmää. Esittäkää se muulle luokalle.

Ammattiesitelmä

Ammattiesitelmä (YH + AI)

Tavoitteet:

- tutustua johonkin itseä kiinnostavaan ammattiin

- harjoitella esitelmän valmistamista

* tiedonkeruu

* selkeän esitelmä laatimisen harjoitteleminen

* Office365: työkalujen käytön harjoitteleminen

* esitelmän pitäminen, selkeä ilmaisu

* itsenäisen työn tekeminen aikataulussa valmiiksi

Työtavat:

- valitse itseäsi kiinnostava ammatti

- etsi tietoa eri tavoin

*esim. internet, kirjat, haastattelu (livenä tai sähköpostina)

- kokoa esitelmä valitsemaasi muotoon

* sähköinen (powerpoint)

* posteri (kirjoita wordilla, tulosta, leikkaa, liimaa)

- esittele työsi suullisesti luokalle

Arviointi:

- aikataulussa pysyminen

- valmis esitelmä

- suullinen esitys

- esitelmä tehdään pääosin kotona vapaa-ajalla

* laadi itsellesi aikataulu!

- esitelmää on aikaa tehdä kaksi viikkoa

- valmis esitelmä pitää olla palautettuna opelle viimeistään ma 18.9.

* jaa työsi opelle OneDrivessa

* posterit valmiiksi koottuna (pyydä opelta kartonkia ym. tarvikkeita)

OHJEITA ALKUUN PÄÄSEMISEKSI:
1) Hae tietoa internetistä, käytä google-hakua. Kirjoita hakusanaksi aiheesi nimi, esim. arkeologi.
2) Hae tietoa kirjoista tai lehdistä. Kirjastossa autetaan.
3) Haastattele jotakuta asiantuntijaa, mikäli mahdollista. Tee haastattelusta muistiinpanoja.
4) Lue tekstejä, kirjoita muistiinpanoja paperille tai voit myös avata tietokoneelta tekstinkäsittelyohjelmassa uuden asiakirjan ja tehdä muistiinpanot siihen. Poimi tietoja muualtakin kuin wikipediasta.
5) Älä kopioi internetin (tai kirjojen ja lehtien) tekstiä suoraan, vaan yritä muuttaa se esitelmässä omaksi kerronnaksi. Mieti, mikä on aiheen kannalta tärkeää kerrottavaa.
6) Liitä esitelmään vähintään yksi aiheeseen liittyvä kuva.

Minä ja media

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.