Historia

Tehtävä

Kirjoita vihkoosi kokonaisilla lauseilla, mitä seuraavat sanat tarkoittavat:

- korkeakulttuuri = Joihinkin muinaisiin kaupunkeihin kehittynyt uusi elämäntapa, johon kuuluivat ammatit, kirjoitus- ja laskutaito, erilaiset keksinnöt keksinnöt ja taide.
- Kaksoisvirranmaa = Vanha nimitys Eufrat- ja Tigrisjoen halkomasta alueesta Lähi-idässä, nykyisessä Irakissa, Mesopotamia.
- historiallinen aika = Aikakausi, jolloin kirjoitustaito oli jo kehittynyt.
- faarao = Muinaisen Egyptin hallitsija.
- sumerit = Muinaisen Kaksoisvirranmaan kansa. Keksivät esimerkiksi pyörän.
- nuolenpääkirjoitus = Sumerian kehittämä kirjoitustyyli.
- Hammurabin laki = Muinaisen Babylonian kuningas Hammurabin laki, yksi vanhimmista säilyneistä lakikokoelmista.
- kastelujärjestelmä = Egyptiläiset, sumerit ja babylonialaiset ohjasivat joesta kasteluvettä viljapelloilleen kaivamalla ojia ja rakentamalla kanavia sekä erilaisia vedennostolaitteita.