HISTORIA 5b

Kivikausiprojektin lopputyön lähettäminen opettajalle

1. Avaa Book Creatorista uusi kirja. Nimeä se: Kivikausi -projekti lokakuu 2019.
Liitä kansisivulle kuva kuvataiteen työstäsi. Laita kansisivulle myös oma nimesi.

2. Siirrä valitsemasi videot Book Creatoriin.

3. Keskiviikon tunnilla työ airdropataan opettajalle.

Ohjeita kivikausiprojektin esittelyn tekemiseen

Valmistele 5-10 minuutin esitys omalle ryhmällesi kivikausipienoismallistasi.
Kerro miksi valitsit juuri työssäsi olevat asiat. Miten ne liittyvät kivikauteen. Perustele asioita, joista kerrot.

Tee runko esityksestä vihkoosi. Vihko saa olla esityksessä mukana.
Asioita, joita esityksessäsi pitää olla mukana:
-mitä syötiin
-miten pukeuduttiin
-millaisia esineitä/aseita/työkaluja, ansat, kalastusvälineet käytettiin
- miten ja missä asuttiin
-millaisilla paikoilla asuttiin
-millaisia kivikauden asumukset olivat
-millainen kylän pihapiiri oli, ja mitä siellä tapahtui
-voit myös kertoa asioita, joita et saanut työhösi lisättyä

Ryhmässä esittely kuvataan esittelijän iPadilla. Videota voidaan muokata vielä valmiiksi.

Hyvä esitys on
-selkeä ja ytimekäs.
-laaja ja perusteltu.
-hyvin harjoiteltu.

Hyvä esiintyjä
-puhuu selkeästi ja kuuluvasti.
-luo katsekontaktin yleisöön.
-pysyy asiassa.
-on johdonmukainen.

Läksy 6.9.2019 > 11.9.2019

1. Lue kpl 3 Tutkimusmatka menneeseen
2. Kirjoita vihkoosi Museot ja arkeologia (alempana)
3. Tee sivulta 19 tehtävä b. Haastattele vanhempasi ja isovanhempasi ikäisiä henkilöitä. Kirjaa saamasi vastaukset ohjeen mukaisesti vihkoon.

Kirjoita vihkoon

Museot ja arkeologia

Museot keräävät, säilyttävät, tutkivat ja laittavat esille esineitä ja taideteoksia.

Arkeologia tutkii esihistoriallista aikaa. Työtä tehdään kaivauksilla.


Historiantutkimuksessa tarvitaan eri tieteenalojen yhteistyötä.