Lukupäiväkirja

Lukupäiväkirjan tekeminen

Tee BookCreatoriin Lukupäiväkirja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

LUKUPÄIVÄKIRJA


Kirjoita lukupäiväkirjaa samalla, kun luet kirjaa. Merkitse myös päivämäärä.

KIRJOITA HYVÄÄ YLEISKIELTÄ JA MUISTA OIKEINKIRJOITUS!

KIRJOITA KOKONAISIA VIRKKEITÄ JA TEE KAPPALEJAKOJA.


HUOM! Ei pelkkää juonen selostusta! Juonen selostamiseksi riittää hyvin lyhyt teksti (3 virkettä/ merkintä). Muut asiat ovat paljon tärkeämpiä!


1.merkintä (ennen lukemista tai ihan alussa)

Kerro kirjailijan nimi, kirjan nimi ja julkaisuvuosi.

Pohdi, miksi valitsit juuri tämän kirjan. Mitä ajatuksia kansi, nimi tai takakansiteksti herättivät?

Ennakoi. Mitä luulet, että kirjassa tapahtuu? Millä mielin alat lukea kirjaa? Mitä muita ajatuksia kirja herättää? Mikä mahtaa olla kirjan aihe?

2. merkintä
(¼ kirjasta luettu)

Kerro ainakin näistä asioista:

Kirjan päähenkilö: Millainen päähenkilö on? Mitä ajattelet hänestä ja hänen tekemisistään ja ajatuksistaan?

Muut henkilöt: Millaisia muita henkilöitä kirjassa on? Mitä ajattelet heistä? Mitä päähenkilö ajattelee heistä?

Tapahtumapaikka eli miljöö ja tapahtuma-aika: Minne ja mihin aikaan kirjan tapahtumat sijoittuvat?

Kertoja: Kuka tarinaa kertoo? Kenen näkökulmasta? Kertooko kertoja tarinaa minä- vai hän-muodossa? Voiko kertojaa uskoa eli onko kertoja luotettava? Tietääkö kertoja muiden ajatukset (kaikkitietävä kertoja) vai ei?

Kieli: Millaista kirjan kieli on (puhekieli, murre, yleiskieli)? Miten kieli yrittää vaikuttaa lukijaan?

Lukukokemus: Miltä lukeminen on tuntunut? Mistä olet pitänyt? Mistä et?

Muita ajatuksia?

3. m
erkintä (½ kirjasta luettu)

Lukukokemus: Miten olet yllättynyt lukiessasi kirjaa? Onko kirja ollut odotusten mukainen? Miltä lukeminen on tuntunut?

4. merkintä (koko kirja luettu)

Mikä oli kirjan teema eli sanoma? (Esim. ystävyys, rakkaus, luottamus, nuoren kasvutarina, oikeudenmukaisuus…)

Mitä pidit kirjasta? Kuinka monta tähteä antaisit (0-5)?

Mikä oli paras kohta?

Mikä oli huonointa kirjassa?

Mitä haluaisit lukea seuraavaksi?

Muita ajatuksia?

Lähde: https://peda.net/kemionsaari/koulut/kk/oppiaineet23/jk/7-luokka/kirjallisuus/lukup%C3%A4iv%C3%A4kirja