Pohjoismaat-ryhmäprojekti

Ryhmät ja valtiot

1. Eikka, Sara ja Helmi - Tanska
2. Aino, Ilmari ja Tiitus - Islanti
3. Sisu, Ninni ja Arttu - Ruotsi
4. Melik, Luan, Kerttu ja Nella - Suomi
5. Aada, Frida, Tuomas ja Joonatan - Norja

Pohjoismaat-jakso (ryhmäprojekti + karttakoe)

1) Pohjoismaat-ryhmätyö  

Tavoitteet 

 • Tutustutaan Pohjoismaihin ja opetellaan perustiedot valtioista 
 • Harjoitellaan tiedonetsintää internetistä ja kirjoista 
 • Harjoitellaan powerpoint-esityksen tekemistä 
 • Vahvistetaan ryhmätyöskentelytaitoja  
 • Harjoitellaan esiintymistä opetustuokion pitämisen avulla 

Ohjeet 

 • Etsikää tietoa valtiostanne netistä ja kirjoista. Kirjoittakaa muistiinpanot kokonaisilla virkkeillä omaan YM-vihkoon. 
 • Tehkää keräämistänne tiedoista powerpoint-esitys OneDrivessa. 
 • Valmistautukaa pitämään opetustuokio muulle luokalle.

Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti 

 

Etsikää tietoa ainakin seuraavista asioista: 

Perustiedot 

 • Mikä on valtion pääkaupunki 
 • Mikä on valtion pinta-ala?  
 • Mikä valtion asukasluku on?  
 • Mitkä ovat naapurivaltioita? 
 • Mikä on valtion rahayksikkö?  
 • Mikä/mitkä ovat valtion viralliset kielet? 
 • Minkä meren/merien rannalla valtio sijaitsee?  
 • Minkä nimisiä suuria jokia valtion läpi virtaa? Minkä nimisiä suuria järviä valtiossa on? 
 • Millaiset luonnonolot (sää, ilmasto jne.) valtiossa on? 
 • Mitkä ovat valtion tärkeimmät elinkeinot? 
 • Mitä nähtävyyksiä valtiossa on? Mihin nähtävyyksiin haluaisitte tutustua?  
 • Muuta mielenkiintoista (esim. urheilu, kulttuuri, ruuat...)

Kuvat 

 • Valtion kartta (piirtäkää itse!) 
 • Valtion lippu (piirtäkää itse!) 
 • Muita kuvia valtioon liittyen (vain luvallisia kuvia!) 

 

 

Pohjoismaat-ryhmätyön arviointi (yht. 21p) 

Perustiedot valtiosta (max 12 p.) 

 • Opetusvideostanne löytyy kaikki vaaditut perustiedot  

Kuvat (max 3 p.)  

 • Itse piirretty kartta 
 • Itse piirretty lippu 
 • Kuvat ovat aiheeseen sopivia ja luvallisia.  

Opetustuokion suullinen esitys (max 2 p.)  

 • Hyvässä esityksessä puhutaan vapaasti. Tukisanalistaa voidaan käyttää, mutta ei lukea suoraan.  

Powerpoint-esityksen toteutus (max 2 p.) 

 • Hyvä powerpoint-esitys on selkeä ja havainnollinen.  
 • Kirjoitettu teksti on lyhyt ja ytimekäs 

Työskentely (max 2 p.)  

 • Hyvässä yhteistyössä sovitaan työnjako neuvotellen ja kaikki tekevät oman osuutensa työstä.  
 • Työssä edetään täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti. 

 

2) Karttakoe (yht. 20p) 

 • Valtioiden ja niiden pääkaupunkien nimeäminen 
 • Valtioiden sijainti kartalla 
 • Valtioiden lippujen tunnistaminen