Äidinkieli

Verbit taipuvat persoona- ja aikamuodoissa

Persoonamuotoja on seitsemän:

yksikön 1. persoona (minä) luen
yksikön 2. persoona (sinä) luet
yksikön 3. persoona (hän) lukee

monikon 1. persoona (me) luemme
monikon 2. persoona (te) luette
monikon 3.persoona (he) lukevat

passiivi (-) luetaan

Aikamuotoja on neljä:

Preesens ilmaisee nykyhetkeä ja tulevaa,
esim. luen.

Imperfekti ilmaisee menneisyydessä tapahtunutta ja päättynyttä,
esim. luin.

Perfekti ilmaisee, että jotain on tapahtunut jo aiemmin ja tapahtuminen mahdollisesti jatkuu nyt,
esim. olen lukenut.

Pluskvamperfekti ilmaisee, että jotain oli tapahtunut ja tekeminen on päättynyt menneisyydessä,
esim. olin lukenut.

Tässä harjoituksia:

http://www.moped.fi/materiaali/verbiverryttely/verbit3.htm
http://www.peda.net/veraja/lohja/tytyri/opet/sari/sanaluokat/verbit
http://norssi.oulu.fi/suomi/3.4.6.htm
http://peda.net/veraja/abcit/pitkajarvi/aidinkieli?vp=singlemodule&m_id=1959333&sp=do&f_id=15831
http://kirjakuja.fi/5/
http://www.kirjakuja.fi/6/

5.A:n viikkopäiväkirja

Kirjoita tänne kokemuksiasi ja ajatuksiasi viikon ajalta. Tee viikon 43 jokaiselta päivältä vähintään yksi päiväkirjamerkintä. Merkinnät voivat liittyä:

a. vapaa-ajan tapahtumiin
b. tapahtumiin koulupäivän aikana
c. tapahtumiin kotipaikkakunnalla tai maailmalla

HUOM! Kirjoita jokaisesta kohdasta vähintään yksi merkintä!

Voit liittää tekstiisi myös kuvia. Merkintäsi otsikosta tulee käydä ilmi nimesi ja päivämäärä, jolta merkintä on tehty.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.