Draaman jatkokurssi

Tavoitteet

Draama on oppiaine, jonka avulla voit vaihtaa roolia tai tutustua paremmin itseesi tai ikätovereihisi. Draamassa ei käytetä oppikirjoja eikä sitä opiskella pulpetin äärellä eikä yleensäkään luokassa.

Draama kehittää tunneälyä ja sosiaalisia taitoja. Se antaa hyvät esiintymisvalmiudet, olit sitten ujo tai avoin. Draaman avulla voi oppia paljon niin taiteesta, teatterin tekemisestä kuin ihmisenä olemisestakin.

Sisällöt

  • kerrataan peruskurssin asioita
  • syvennetään liikeilmaisua tanssiksi roolissa
  • syvennetään prosessidraamojen avulla teatteria taidemuotona (näytelmän rakenne ja näyttelijäntyö) ja myös tietoisuutta kulttuurin jatkumosta ja taiteen merkityksestä ihmiselle
  • mahdollisesti näytelmäesitys

Arviointi

  • harjoitusten päätteeksi suullinen reflektointi
  • oppilaat pitävät mahdollisesti oppimispäiväkirjaa tai täyttävät sopivin välein itsearviointilomakkeen
  • oppilaat arvioivat itseään tavoitteiden valossa ja opettaja antaa palautetta sekä tunneilla suullisesti että oppimispäiväkirjaan tai itsearviointilomakkeeseen kirjallisesti (aina
  • positiiviseen sävyyn!)
  • oppilas tekee pienryhmissä pienoisdraamoja tai tanssiesityksiä, joissa he kuvailevat ilmaisutaidon merkitystä itselleen yläasteen aikana. Tämä on samalla LOPPUTYÖ
  • oppiaineesta annetaan arvosana osallistumisaktiivisuuden ja draamataitojen hallinnan perusteella