Ny vuosi yrittäjänä

Arviointi

Arviointi perustuu oppilaan ahkeruuteen, aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Koska koko vuoden ajan työskennellään yrityksessä yhdessä muiden oppilaiden kanssa, arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot. Kokeita ei pidetä. Yritykset kirjoittavat kaksi raporttia, jotka arvioidaan numeroarvioinnilla. Lukuvuoden lopussa valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla. Lisäksi oppilaat pitävät lukuvuoden ajan oppimispäiväkirjaa, jota arvioidaan jatkuvalla sanallisella arvioinnilla. Lukuvuoden lopussa on myös itsearviointi.