Ny vuosi yrittäjänä

Tavoitteet

  • Opitaan vastuunottamista ja ryhmässä toimimista.
  • Tekemällä oppiminen: opitaan perusasiat yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä.

Kurssin aikana oppilaat perustavat ryhmissä oman yrityksen, joka toimii lukuvuoden ajan. Oppilaat keksivät ja kehittävät yrityksen liikeidean itse ja vastaavat yrityksen pyörittämisestä. Mahdollinen yrityksen tuotto jaetaan yrityksen jäsenten kesken. NY-yritykset kuuluvat valtakunnalliseen Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä – ohjelmaan, joka järjestää kilpailuja ja messuja, joihin yritykset voivat osallistua.

Arviointi

Arviointi perustuu oppilaan ahkeruuteen, aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Koska koko vuoden ajan työskennellään yrityksessä yhdessä muiden oppilaiden kanssa, arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot. Kokeita ei pidetä. Yritykset kirjoittavat kaksi raporttia, jotka arvioidaan numeroarvioinnilla. Lukuvuoden lopussa valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla. Lisäksi oppilaat pitävät lukuvuoden ajan oppimispäiväkirjaa, jota arvioidaan jatkuvalla sanallisella arvioinnilla. Lukuvuoden lopussa on myös itsearviointi.