Teknisen työn kurssi

Tavoitteet

  • Syvennetään aiemmin opittuja kädentaitoja.
  • Tuotesuunnittelun perustaitojen kehittäminen.
  • Monipuolinen teknologian ja välineiden käyttäminen.

Kurssilla valmistamme omien suunnitelmien ja työideoiden mukaisia tuotteita. Oman idean toteuttamiseen voi käyttää koko vuoden. Aihealueina voivat olla elektroniikka, puu-, metalli- ja konetekniikka.

Sisällöt

  • Valmistetaan tuotteita omien suunnitelmien pohjalta.
  • Opetetellaan valmistamaan viimeisteltyjä ja käyttötarkoitukseensa sopivia laitteita ja esineitä.

Arviointi

Numeroarviointi, huomioiden koko prosessi suunnittelusta työskentelyyn ja lopputuotteeseen.