Valinnainen kotitalous

Sisällöt

Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalousopiskelussa kerrataan, syvennetään ja laajennetaan kotitalouden perusopiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja kaikilla kotitalouden osa-alueilla. Kädentaitojen kehittäminen ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoitotehtävissä on opiskelussa keskeistä. Työtehtävissä pyritään löytämään tekemisen ilo ja saavuttamaan kyky tiedostaa ja ymmärtää tehtävän suorittamiseen vaikuttavia taustatekijöitä.

Opiskelu jaksottuu osin isoiksi kokonaisuuksiksi kuten esim. oman ravitsemuksen arviointi ja erityisruokavaliot, suomalainen ruokaperinne sekä kansainvälinen ruokakulttuuri. Ajankohtaiset kuluttaja-asiat ja kotitaloutta sivuavat ympäristöasiat sekä elintarviketuntemuksen laajentaminen kuuluvat oppisisältöön. Opiskelussa paneudutaan myös nuoren ja kodin juhlien järjestämiseen sekä osallistutaan koulun teemapäivien ja tapahtumien toteuttamiseen.

Pari- ja ryhmätyöskentelyä käytetään aterioiden ja tuntikokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelussa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja paikallisia yhteistyöverkostoja.

Oppilaan itsenäinen vastuun ottaminen opiskelusta ja oppikertojen suunnittelusta lisääntyy asteittain ja korostuu yhdeksännellä luokalla.

9. LUOKAN SISÄLLÖT:

 • yhdessä eläminen ja ihmissuhdetaidot
 • kauneuden ja hyvien tapojen vaaliminen
 • ympäristö- ja kestävä kehitys
 • harkitseva kuluttaminen
 • tiedonhankinta- ja hallintataidot
 • tavoitteellinen ja sujuva työskentely
 • kodin ruokaostokset
 • terveelliset ja taloudelliset ruoanvalmistustavat 
 • satokausi- ja kausituotteet
 • perinteiset ja uudemmat kotiruoat ja leivonnaiset
 • erityis- ja vaihtoehtoiset ruokavaliot
 • kodin juhlien suunnittelu ja toteuttaminen