Valinnainen kotitalous

Arviointi

Numeroarviointi. Kotitalouden käytännön työtaitojen kehittymisen seuraaminen on keskeisintä arvioinnissa. Itsenäiset kirjalliset tehtävät, pari- ja ryhmätöiden tuotokset sekä pienet kirjalliset kertaukset tukevat arviointia.