Leivontakurssi

Tavoitteet

Kotitalouden opiskelun tarkoituksena kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Pyrkimyksenä on tukea nuoren kypsymistä vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.

Tavoitteena on kehittää kädentaitoja, luovuutta ja oppilaan kykyä oivaltaa kodin merkitys yhteiskunnassa sekä kehittää kotitaloudellista ajattelua. Kotitalouden toiminnassa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, taloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen, ajankäyttöön, arjen suunnitteluun, esteettisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä ongelmanratkaisukykyyn eri tilanteissa.