Tuunaa moposi

Tavoitteet

  • Opetellaan moottoritekniikan perusteita.
  • Opetellaan vaihteiston toimintaperiaate.
  • Perehdytään ajoneuvojen sähkölaitteiden toimintaan.
  • Opitaan huoltamaan ja korjaamaan moottoriajoneuvoja.

Kurssilla opetellaan huoltamaan ja kunnostamaan mopoja ja pienkoneita. Perehdymme polttomoottoritekniikkaan ja apulaitteiden toimintaan. Voimme varustella ja kustomoida mopoja.

Sisällöt

  • Nelitahtimoottorin ja kaksitahtimoottorin toiminta.
  • Jarrulaitteiden toiminta.
  • Välitysten ja vaihteistojen toiminta.
  • Moottorinkorjaamisen perusteet.

Arviointi

  • Arviointikeskustelu, suoritusmerkintä.