Tekstiilityötä pienimuotoisesti

Tavoitteet

Vahvistetaan oppilaan kolmiulotteista hahmotus- ja ongelmanratkaisukykyä sekä suunnittelutaitoja. Kerrataan ennen opittua sekä opetellaan uusia taitoja suunnitelmien toteuttamiseksi.

Sisällöt

Tehdään lyhytkestoisia tekstiilitöitä eri tekniikoilla kuten ompelua, neulontaa, virkkausta, kirjontaa ja koruja esimerkiksi helmistä.

Arviointi

Arviointikeskustelu, suoritusmerkintä.