Johdatus lukion matematiikkaan

Tavoitteet

Kurssi sopii erinomaiseksi pohjaksi lukioon suuntautuvalle oppilaalle.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa laskutaitoja ja harjoitella itsenäisempää työtapaa matematiikassa.

Sisällöt

Noudattaa mahdollisimman paljon lukion matematiikan ensimmäisen kurssin sisältöjä.

  • reaaliluvut ja peruslaskutoimitukset
  • prosenttilaskenta
  • funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
  • lukujonot (rekursiivinen, aritmeettinen ja geometrinen)
  • logaritmi ja potenssi
  • eksponenttiyhtälöt
  • geogebraan tutustuminen

Arviointi

  • hyväksytty / hylätty
  • hyväksytyn arvosanan suorittamiseksi vaaditaan osallistuminen mukaan oppitunneille ja riittävän tehtävämäärän suorittaminen kurssin aikana.