Englannin syventävä kurssi

Tavoitteet

Onko sinulla jo englannin perusasiat hallussa ja haluat kehittää kielitaitoasi entisestään? Haluatko oppia lukuisia uusia sanoja ja käydä keskusteluja eri aihepiireistä sekä valmistautua jatko-opintoihin?

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan englannin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä. Kurssilla syvennetään myös 9. luokalla opiskeltavia asioita ja valmistaudutaan jatko-opintoihin.

Sisällöt

  • Kurssilla käytetään On track-oppikirjaa. Oppitunneilla edetään oppikirjan sisällön mukaisesti.
  • Teemoina ovat mm. onnellisuus, ystävyys, vaihto-opiskelu, sosiaalinen elämä, perhe, esikuvat ja tulevaisuus. Jokaisen teeman kohdalla käydään kattavia keskusteluja pienissä ryhmissä sekä isossa ryhmässä.
  • Keskustelujen pohjalta oppilaat kirjoittavat tekstejä.
  • Kielioppi: aikamuodot, sanajärjestys, kysymyslauseet, kestomuodot prepositiot, konditionaali ja ehtolause, epäsuora esitys, passiivi; lisäksi 9. luokan aihepiireihin liittyvän sanaston harjoittelua

 

Arviointi

Hylätty/hyväksytty tuntityöskentelyn perusteella, ei numeroarviointia