Englannin kertaava kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea ja helpottaa englannin opiskelua. Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja vahvistetaan sanastoa sekä harjoitellaan 9. luokan englannintunneilla opiskeltavia asioita.

Peruskielitaidon hallinta; kielioppi, sanasto, kommunikointi kirjallisesti ja suullisesti arkipäivän asioista.

Sisällöt

OPS:n mukainen (7.-9. luokka A-englanti).

Arviointi

Hylätty/hyväksytty tuntityöskentelyn perusteella, ei numeroarviointia.