9.luokka

Valinnat 9. luokkaa varten

9. luokkaa varten oppilas valitsee taide- ja taitoaineista joko kuvataiteen tai musiikin.

Lisäksi oppilas valitsee yhteensä neljä tuntia vapaasti valittavia aineita:

joko kaksi pitkää valinnaisainetta (2h + 2h) tai yhden pitkän ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta (2h + 1h + 1h).

Jos oppilaalla on valittuna 7. luokalta B2-kieli, hän valitsee yhden pitkän valinnaisaineen vähemmän kuin muut.