Saksa B2

Tavoitteet

8. luokka:

Tavoitteena on oppia hallitsemaan sekä kirjallisesti että suullisesti saksan kielen perussanastoa ja kielioppia. Harjoittelemme paljon puhumista, jotta saksan kielestä tulisi sinulle kieli, jolla pärjäisit saksankielisissä maissa.

Kielen oppimisen osana ovat myös kulttuuriset tiedot ja taidot eri saksaa puhuvista maista. Opiskelussa on tarkoitus oppia mahdollisissa jatko-opinnoissa tarvittavaa kielitaitoa.

9. luokka:

Saksan kielen opiskelussa tavoitellaan hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa arkikielen sanastoa ja kieliopinraknnteita halliten. Tavoitteena on vahvistaa 8. luokalla opittua sanavarastoa ja kieliopinhallintaa sekä laajentaa sanavarastoa käsittämään laajemmin arkikeskusteluissa esiintyviä aiheita kuten sää, erilaiset mielenkiinnonkohteet ja matkustaminen. Kieliopin osalta pyritään hallitsemaan perustaidot jatko-opintoja varten 

Sisällöt

8. luokka:

Ensimmäisenä vuonna opiskelun pääpaino on oman elämänpiirin sanastojen harjoittelussa kuten itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä kouluelämästä ja mielenkiinnonkohteista kertominen. Kieliopissa harjoiteltavat rakenteet tukevat opeteltavan sanaston ymmärtämistä ja omaa ilmaisua.

Toisena vuonna sisällöt laajentuvat vaihtelevissa arkisissa tilanteissa toimimiseen ja sen sanaston hallintaan mm. elokuvalipun ostaminen, elokuvista keskusteleminen, ruokailusta ja matkustamisesta keskusteleminen.

9. luokka:

Sanastollisesti sisältö liittyy kiinteästi arkikieleen: ravintolassa tilaaminen, erilaiset asiomistilanteet kuten vaatteiden ostaminen, apteekissa tai lääkärissä käynti, matkalipun ostaminen, kotipaikasta kertominen ja matkustamisesta keskusteleminen. Kieliopin osalta kerrataan 8.luokan peruskielioppia kysymyssanojen, verbin taivutuksen ja sanajärjestyksen osalta ja opitaan uutena mennyt aikamuoto ja sivulauseet. Tunneilla painotetaan omaa aktiivista osallistumista, yrittämistä ja itsensä haastamista etenkin suullisissa ja luovemmissa kirjallisissa tehtävissä.  

Arviointi

8. luokka:

Tuntityöskentely, tunnilla annettujen tehtävien suorittaminen itseään haastaen, kirjalliset ja suulliset tuotokset ja kokeet vaikuttavat oppilaan arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat osa arviointia.

9. luokka:

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, joka koostuu sekä tuntiaktiivisuudesta että erilaisista suorituksista. Arvosanaan vaikuttavat tuntiaktiivisuuden lisäksi pidettävät kokeet, sanakokeet ja tuotokset kuten äänitykset, videot, animaatiot, sarjakuvat, kirjoitelmat ja kotitehtävien tekeminen. Yhtenä arvioinnin osana on myös itsearviointi ja esitettävien tuotosten kohdalla usein myös vertaisarviointi.

Huomioitavaa

Vieras kieli vaatii erittäin paljon työntekoa ja motivaatiota. Ylimääräistä kieltä ei suositella, jos englanti tai ruotsi sujuu heikosti. Kielen opiskeluun sitoudutaan kahdeksi vuodeksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä