Luovasti kuvista

Tavoitteet

• opittujen kuvallisen ilmaisun tekniikoiden ja oman ilmaisutavan hyödyntäminen kuvataiteessa

• uusien tekniikoiden ja työtapojen kokeileminen ja oppiminen

• omien tavoitteiden asettaminen lukukauden alussa

Sisällöt

Perustaidot hallussa, lisää luovuutta ja kokeilua kuvalliseen ilmaisuun ja muotoiluun.

Lukuvuoden alussa tarkennetaan ja päätetään yhdessä oppilaiden kanssa mm. omat projektit ja yhteisten projektien aiheet ja toteutustavat.

Arviointi

  • portfolio
  • itsearviointi
  • yhteisarviointi