Kemian työkurssi

Sisällöt

  • aiemmin opitun kertaaminen ja tietojen syventäminen
  • työturvallisuus ja kemikaalit
  • moolin käsite
  • töiden tekeminen makro- ja mikromittakaavassa
  • aiheet ja työt seuraavat yhteisen kemian alueita: epäorgaaninen, orgaaninen ja metallien kemia
  • työselostusten kirjoittaminen ja laboratoriopäiväkirja, raportointitaidot