Matematiikan syventävä kurssi

Tavoitteet

 • syvennetään matematiikan tietoja ja taitoja
 • annetaan valmiuksia lukion pitkään matematiikkaan
 • kehitetään päättely-, arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • lisätään oppilaan harrastuneisuutta opiskella matematiikkaa

Sisällöt

 • käsitellään syvemmin yhteisen matematiikan sisältöjä
 • käydään läpi valittuja aihekokonaisuuksia kuten rationaalilausekkeet
 • erityyppiset ongelmanratkaisutehtävät ja niihin liittyvä matematiikka

 

Arviointi

 • numeroarviointi
 • arvioinnissa huomioidaan kirjalliset kokeet ja testit
 • tuntiaktiivisuus
 • osallistuminen mukaan oppitunneille ja riittävän tehtävämäärän suorittaminen kurssin aikana