Espanja B2

Tavoitteet

Espanja avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista, Andalusian flamencoon, intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon. Espanja on maailman toiseksi yleisin äidinkieli ja 20 valtion virallinen kieli, maailman neljänneksi puhutuin kieli ja 30 miljoonan yhdysvaltalaisen äidinkieli.


Tavoitteena on antaa oppilaille alkeiskielitaito, jolla selviytyä erilaisissa matkaajan arkipäivän tilanteissa niin suullisissa kuin kirjallisissakin kielenkäyttötilanteissa: ruoka- ja vaatekaupassa, postissa, pankissa, ravintolassa, matkatoimistossa, hotellissa jne. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa oppilaan tietoja espanjankielisten alueiden maista, kulttuureista ja tavoista.

Sisällöt

8. luokan teemoja ovat mm. esittäytymiset ja tervehtimiset, perheestä, arkisista puuhista, vapaa-ajasta ja harrastuksista kertominen sekä kahvilassa asioiminen. Rakenteista opitaan mm. lukusanat 0 -100, säännölliset verbit ja tärkeimmät epäsäännölliset verbit, substantiivien suku ja monikon muodostus, omistuspronominit ja omistusrakenne, adjektiivien käyttöä, prepositioita sekä kysymyslauseet. Oikeaoppiseen ääntämiseen ja intonaatioon kiinnitetään huomiota alusta alkaen.

9. luokalla vahvistetaan aikaisemmin opittua ja harjoitellaan edelleen asiointia kahvilassa ja ravintolassa, kerrotaan koulusta ja oppiaineista, ostetaan pääsylippuja, kerrotaan omasta päivärytmistä ja omista mieltymyksistä.

Uusia rakenteita ovat mm. kellonajat, isot lukusanat, lähifutuuri, vokaalinmuutos- ja refleksiiviverbit sekä gustar-verbi.

Arviointi

Arviointi perustuu kokeisiin, tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Itsearviointi ja vertaisarviointi tukevat arviointia.

Huomioitavaa

Vieras kieli vaatii erittäin paljon työntekoa ja motivaatiota. Ylimääräistä kieltä ei suositella, jos englanti tai ruotsi sujuu heikosti. Kielen opiskeluun sitoudutaan kahdeksi vuodeksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä