Venäjä B2

Tavoitteet

Venäjän kielen kautta avautuu ovi myös muihin slaavilaisiin kieliin ja kulttuureihin. Venäjän kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

8. luokka:

Venäjän kielen opiskelu laajentaa maailmankuvaamme venäläisen kulttuurin suuntaan. Kurssilla perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. henkilökohtaisissa kontakteissa, asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa.

9. luokka:

Tärkeimmät tavoitteet ovat kielen ymmärtäminen, lukeminen, kirjoittaminen, mutta ennen kaikkea puhuminen. Oppilaat saavat puhua venäjää keskenään ja myös he vastaavat opettajan kysymyksiin.

Sisällöt

8. luokka:

Aluksi opitaan venäjän kyrilliset kirjaimet ja ääntäminen. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, perhe, vapaa-aika, koulu, matkailu ja ostokset). Keskitytään arkipäivän sanastoon ja rakenteiden monipuoliseen harjoitteluun. Suullinen kielitaito ja rohkeus käyttää kieltä painottuu.

9. luokka:

Sanasto on tasoltaan hyvää. Kieliopissa tutustutaan substantiivien kaikkiin sijamuotoihin yksikössä, ja esim. aikamuotoja (-niitä on kolme-) tulee olemaan futuuri, preesens ja preteriti.

Arviointi

8. luokka:

Arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arviointiasteikko todistuksessa on 4-10. Arvosana sisältää sekä työskentelyn että oppimistulosten arvioinnin. Yhdeksännellä luokalla arviointi nojautuu valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.

9. luokka:

Tunnilla kysytään sanastoa suullisesti, mutta usein myös paperilla. Tärkeätä on puhua venäjää sujuvasti. Kokeita on kaksi esim. joulukuuhun mennessä.

Huomioitavaa

Vieras kieli vaatii erittäin paljon työntekoa ja motivaatiota. Ylimääräistä kieltä ei suositella, jos englanti tai ruotsi sujuu heikosti. Kielen opiskeluun sitoudutaan kahdeksi vuodeksi.