Tavoitteet

Kurssi on oppilaille, jotka kokevat yhteisen matematiikan vaikeaksi, mutta ovat valmiita harjoittelemaan lisää varmistaakseen tai korottaakseen matematiikan numeroa.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan taitoja perusmatematiikan osa-alueilla kertaamalla pakollisen matematiikan aihesisältöjä.