Arviointi

  • hyväksytty / hylätty
  • hyväksytyn arvosanan suorittamiseksi vaaditaan osallistuminen mukaan oppitunneille ja riittävän tehtävämäärän suorittaminen kurssin aikana.