Matematiikan kertauskurssi

Tavoitteet

Kurssi on oppilaille, jotka kokevat yhteisen matematiikan vaikeaksi, mutta ovat valmiita harjoittelemaan lisää varmistaakseen tai korottaakseen matematiikan numeroa.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan taitoja perusmatematiikan osa-alueilla kertaamalla pakollisen matematiikan aihesisältöjä.

Sisällöt

  • Käsitellään samoja teemoja kuin yhteisessä matematiikassa (tukiopetusta)
  • Kertausta ennen pakollisen matematiikan kokeita
  • Peruslaskutaitojen ja – tekniikan harjoittelu ja hallinta
  • Ongelmanratkaisutehtäviä ja päättelytehtäviä.

 

Arviointi

  • hyväksytty / hylätty
  • hyväksytyn arvosanan suorittamiseksi vaaditaan osallistuminen mukaan oppitunneille ja riittävän tehtävämäärän suorittaminen kurssin aikana.