Ruotsin kertaava kurssi

Tavoitteet

Tarvitsetko tukea ruotsin oppimiseen? Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan jo aikaisemmin (6.
ja 7. luokilla) opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Kurssi tukee myös perusoppitunneilla opiskeltavia asioita

Tavoitteena on vahvistaa peruskielitaidon eri osa-alueita; kielioppia, sanastoa, sekä arkielämän kommunikointia suullisesti ja kirjallisesti.

Sisällöt

Opetussuunnitelman mukainen, rakentuu 7.lk ja 8.lk B-ruotsin kielen sisällöistä.

Arviointi

Hylätty/hyväksytty tuntityöskentelyn perusteella, ei numeroarviointia